Bli en del av Inspirera Assistans AB

Bli en del av Inspirera Assistans AB

Ditt företag kan bli en del av en trygg assistansanordnare

Funderar du/ni på att sälja er verksamhet och vill hitta en seriös köpare som kan ge er medarbetare och kunder bästa möjliga förutsättningar att fortsätta sin resa framåt? Inom Inspirera arbetar vi värderingsstyrt och med hög kvalitet, där kunder och medarbetare står i fokus, och det ger positiva resultat.

Vår ambition är att skapa en verksamhet där alla känner sig likvärdiga och värdefulla. Värdegrunden inom Inspirera sammanfattas med förkortningen EKROT, som står för Engagemang, Kompetens, Respekt, Omsorg och Trygghet. Vi tror också på att tillsammans skapa en trygg grund att stå på, där våra gemensamma stödfunktioner inom områden som kvalitet, IT/digitalisering, HR och ekonomi ger de nödvändiga förutsättningarna inom personlig assistans.

Som en del av Inspirera kommer era lokala kontor att behålla sina unika sidor och sin flexibilitet, samtidigt som ni får fördelen av att ingå i en större organisation med professionella kollegor.

Vi är inte börsnoterade eller beroende av riskkapital, utan ägs av en ägare som själv har erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans som samordnare, och som har ett genuint intresse för detta viktiga uppdrag.

Vi berättar gärna mer om Inspirera och hur det är att låta er verksamhet bli en del av oss i vår trygga förvärvsprocess.

Så går det till att bli en del av oss

Kontakta oss idag via formulär, e-post eller telefonnummer och få ett snabbt preliminärt besked om er verksamhet passar att bli en del av Inspirera.

Ni får ett indikativt pris direkt efter vi gjort en genomgång av era grunduppgifter.

Vi går sedan igenom er verksamhet mer grundligt, inklusive ekonomi, tillstånd och viktiga avtal.

När det är dags för genomförande av köpet så skriver vi ett balanserat standardavtal. Normalt sett sker köpet genom ett så kallat ”inkråmsförvärv”, vilket innebär att kunder, leverantörer och medarbetare tecknar nya avtal med Inspirera. Vi hjälper er sedan med stöd kring avvecklingen av ert bolag, och vi skapar tillsammans en genomtänkt gemensam kommunikation till kunder, leverantörer och medarbetare.

Kontakta oss idag