EKROT – Vår värdegrund

Vår viktiga värdegrund är sprungen ur våra medarbetares beskrivning av hur de upplever Inspirera Assistans och det vi representerar.

Ur detta uppstod våra fem värdeord – EKROT:

  • Engagemang – vi ska alltid ge det lilla extra, med fokus på hög kvalitet och ansvar för vår arbetsuppgift. 
  • Kompetens – innebär att se möjligheterna i alla situationer, med förståelse för såväl kund som medarbetares behov. Att agera professionellt samt vara uppdaterad och ha kunskap om verksamhetsområdet och aktuell lagstiftning.
  • Respekt – för att varje individ är unik och ska bemötas individuellt.
  • Omsorg – förståelse för den enskilde individens behov och förutsättningar, samt att efter bästa möjliga förmåga bidra till en god arbetsmiljö.
  • Trygghet – med kunnig och erfaren personal med kontinuitet i insatsen. Närhet till hjälp vid behov samt möjlighet att påverka sin situation. Vi är tillgängliga dygnet runt året om.

Som din assistansanordnare har vi ansvar för all administration och har hela arbetsgivaransvaret, med bland annat: lönehantering, skatter, att teckna kollektivavtalade försäkringar, arbetsmiljöfrågor, utbildning, personliga assistenter och medarbetare inom administrationen.

Vi tillhandahåller även kostnadsfri juridisk hjälp om du behöver stöd i ansökan eller behöver hjälp att överklaga om du inte är nöjd med ditt beslut om insats. Läs mer om kostnadsfri juridisk hjälp.

Läs mer