Personlig assistans

Hur fungerar personlig assistans och vad gör en personlig assistent?

Personlig assistans är ett stöd där att en eller flera personer hjälper dig med sådant som du inte kan själv. De kallas personliga assistenter. De personliga assistenterna ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att bo, arbeta och delta i samhällslivet.

Det gäller dig som har en omfattade funktionsnedsättning och behöver hjälp med grundläggande behov. Grundläggande behov kan vara att gå på toaletten eller få hjälp att klä dig, kommunicera med andra, andas eller äta. Från januari 2023 är de grundläggande behoven utökade med bland annat om du behöver stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning eller om du behöver stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Se gärna filmerna nedan som förklarar de grundläggande behoven och en kort intervju med kund och personlig assistent.

Grundläggande behov från 2023
Kund och assistent berättar om hur det fungerar

Vad gör en personlig assistent?

Exempel på vad en personlig assistent kan stötta dig med i både personlig och praktisk hjälp är: att hjälpa till med att göra mat, handla, klä sig, städa, ta sig till olika aktiviteter, förflytta sig, läsa och skriva meddelanden, komma ihåg att ta medicin, stödja personen med funktionsnedsättning med andra dagliga aktiviteter och mycket mer. Personlig assistans är anpassat efter den enskildes behov och kan innebära att vara en följeslagare och ett personligt stöd i vardagen. Den personliga assistenten ska hjälpa dig att leva så självständigt som möjligt.

Personlig assistans för vuxna eller barn?

Både vuxna och barn kan få personlig assistans. Du kan ansöka hos Försäkringskassan eller hos din kommun beroende på hur många timmar du behöver hjälp. Det är handläggaren hos kommunen eller Försäkringskassan utreda om du har rätt till assistansen.

Läs mer

Personlig assistans för vuxna på Inspirera Assistans (ny flik)

Personlig assistans för barn på Inspirera Assistans (ny flik)

Personlig assistans i Sverige

Personlig assistans har blivit ett viktigt inslag i det svenska välfärdssystemet. Det är en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och har funnits sedan 1994. Målet med insatsen är att personen ska kunna ”leva som andra” i samhället och ha ”goda levnadsvillkor”. Beviljandet av assistanstimmarna påverkas inte av personens inkomst eller förmögenhet. Assistansen tillhandahålls av personer som kallas personliga assistenter. Assistenten hjälper personen med funktionsnedsättning att utföra alla de uppgifter som de inte kan göra själva.

Personen med funktionsnedsättning har också rätt att få hjälp att delta i samhällslivet, till exempel att delta i olika fritidsaktiviteter, att åka till jobbet eller att få hjälp att klara av skolarbete.

Det finns ett antal olika organisationer som erbjuder personlig assistans i Sverige, både kommunala och privata. Det är viktigt att personer med funktionsnedsättningar hittar en organisation som kan tillhandahålla den assistans som de behöver.

Personlig assistans är ett viktigt inslag i det svenska välfärdssystemet. Det gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv och att delta i samhällslivet. Det är därför viktigt att alla personer som har behov av personlig assistans har tillgång till det och att de som erbjuder assistansen har den kompetens som krävs för att ge bästa möjliga service.

Vad kostar personlig assistans?

Personlig assistans är kostnadsfritt för dig som blir beviljad personlig assistans av Försäkringskassa eller kommunen.

Assistansersättning

Assistansersättning är ett statligt bidrag för att täcka kostnader för personlig assistans. Det finns bra övergripande information som du kan ta del av på skatteverkets hemsida: Om assistansersättning (ny flik).

Vem beviljas personlig assistans?

Läs mer om vem som beviljas personlig assistans på sidan: Vem har rätt till personlig assistans

Du kan ha rätt till personlig assistans om du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver personligt utformat stöd i din vardag. Behovet kan vara omfattande men det ska handla om just personligt utformat stöd som utförs av ett begränsat antal personer.

En förutsättning är att du behöver hjälp med något eller några av de så kallade grundläggande behoven. (…)

Personlig assistans på Inspirera Assistans

Inspirera Assistans är en av marknadens äldsta bolag inom personlig assistans. Som kund hos oss är det du som bestämmer hur du vill att din assistans ska se ut och vi hjälper dig med allt ifrån administration och schemaläggning till att hitta rätt personlig assistent för just dig. Det är du som kund som känner bäst vad du behöver. Vi strävar alltid efter att du ska få den personliga assistans som du behöver och har rätt till.

Vi vet även hur svårt det kan vara att få hjälpbehovet tillgodosett och finns därför med dig under hela processen, från ansökan till att utföra beslutet. Detta innebär att vi hjälper dig med din ansökan så du får rätt beslut för personlig assistans utefter dina behov.

Om du önskar är vi även med som stöd när myndigheter kommer på hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl dig, dina anhöriga och dina personliga assistenter, stöd i samband med myndighetskontakt, hjälper med överklaganden till sista instans om det krävs och anordnar den personliga assistansen kring dig. Vi finns på flera orter för att finnas nära våra kunder och medarbetare för att du som kund ska känna dig trygg, samtidigt som vi ska ge den bästa personliga assistansen för just dig.

Alla som jobbar inom verksamheten har naturligtvis tystnadsplikt, denna gäller såväl under som efter avslutad anställning. Det är viktigt att du och dina personliga assistenter känner er trygga med att alltid få den hjälp som ni behöver. Vi finns därför alltid tillgängliga, även efter kontorstid, alla årets dagar.

Som din assistansanordnare har vi ansvar för all administration och tar hela arbetsgivaransvaret med lönehantering, skatter, tecknar försäkringar, arbetsmiljöfrågor och utbildning till personliga assistenter mm. Vi kan också tillhandahålla juridisk hjälp om du inte är nöjd med ditt beslut om insats.

Vill du veta mer om oss så kan du läsa svaren på vanliga frågor vi brukar få här.

Mer information om personlig assistans kan du hitta på Försäkringskassans webbplats.

De som jag träffat på Inspirera Assistans vill hjälpa på riktigt, de brinner för att människor ska må bra och få det de har rätt till. 

Bekim, klient på Inspirera Assistans

Läs mer