Assistans för barn

Personlig assistans är ett vanligt stöd till barn med funktionsnedsättningar såsom exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, downs syndrom eller autism. Även små barn under 12 år kan få personlig assistans.

Vilka barn har rätt till assistans?

Rätt till personlig assistans har alla barn under 18 år som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför inte själv kan klara sin vardag.

Vi på Inspirera Assistans värnar om att alltid ha en bra dialog med barnet och familjen samt olika aktörer som rör barnets personliga assistans.

Vad kan en personlig assistent till barn hjälpa och stötta med?

En personlig assistent kan vara med och skapa en trygg miljö för barnet samtidigt som hen kan hjälpa till att stötta i vardagliga aktiviteter som att klä på sig, äta, gå till skolan eller förskolan, eller delta i andra sociala aktiviteter. Barnet kan även få hjälp på natten.

Kan jag som förälder välja personlig assistent till mitt barn?

Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan välja att anställa assistenter till barnet själv eller att anlita en anordnare (kommun eller privat). En personlig assistent som är nära anhörig (när exempelvis föräldrarna själva är assistenter) kan också anställas. Tänk på att om du väljer att anställa assistenterna själv (eller själv vara assistent åt ditt barn) så får du lägga ner mycket tid på administration.

Kan jag som förälder vara personlig assistent till mitt eget barn?

Ja, som förälder kan du vara personlig assistent till ditt eget barn. Som anhörigassistent kan du välja att låta en anordnare sköta det administrativa såsom exempelvis rapportering till Försäkringskassa eller kommun samt lönehantering. Läs mer om lön för personliga assistenter.

Trygghet är viktigt – att välja assistent

Som förälder till ett barn med behov av assistans ska du tryggt kunna lämna ifrån dig ditt barn till en annan person under dagarna, eller veta att du kan sova lugnt medan någon annan vakar över barnet under natten. Du ska också känna dig helt trygg med att ditt barn får den stimulans, träning, tillgänglighet i skolmiljön och liknande som just ditt barn behöver. Vare sig du önskar att en anhörig ska vara assistent, vill ha extern personlig assistent eller själv vill arbeta som assistent har du rätt till detta.

Anhörigassistenter hos privata anordnare såsom Inspirera Assistans alltid har samma rättigheter som externa personliga assistenter. Väljer du kommunen som anordnare så har du exemplevis inte rätt till ob-ersättning.

För att vara assistent till sitt barn men slippa arbeta med det administrativa, och ändå ha samma rättigheter som en extern assistent, så är det klokt att välja en privat anordnare.

Vem kan få assistansersättning från Försäkringskassan?

Ditt barn kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om ditt barn har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka, det vill säga hjälp med de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka.

Assistansen ska gälla hjälp med de grundläggande behoven. Ditt barn ska också omfattas av LSS och vara försäkrat i Sverige.

Försäkringskassan om assistansersättning

Grundläggande behov

Vem kan få ersättning för personlig assistans från kommunen?

Ditt barn kan ha rätt till ersättning för personlig assistans från kommunen om ditt barn har en stor och varaktig funktionsnedsättning och de grundläggande behoven inte överstiger 20 timmar per vecka i genomsnitt. Kommunen kan också hjälpa till med annat stöd till barn med funktionsnedsättning.

Jag har fått ett bemötande som har varit varmt, omtänksamt, medkännande och otroligt kompetent. Det är en sån trygghet att juristen på Inspirera Assistans har lång erfarenhet och har gjort det här så många gånger.  

Maria, klient på Inspirera Assistans

Föräldraansvar

Vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans bortses de behov som barnets vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken, med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheterna i övrigt. 

Ny lagstiftning inom LSS från den 1 januari 2023 har medfört en ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet i och med införandet av ett schabloniserat föräldraavdrag.

Ny lag 2023 ger fler rätt till assistans

En ny lag från den 1 januari 2023 har gjort det möjligt för fler personer att beviljas personlig assistans, det har stärkt rätten till personlig assistans.

Har du fler frågor om personlig assistans för barn?

Du får gärna kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Läs mer på Inspirera Assistans

Läs mer från Försäkringskassan


Att arbeta som personlig assistent för ett barn

Som personlig assistent för ett barn är du den som ska se till att barnet kan göra sådant det vill, såsom barnet skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning. Du är länken som bidrar till att göra hela barnets värld tillgänglig. Föräldrar och du som personlig assistent arbetar tillsammans fram hur barnets vardag ska se ut. Läs mer här.

Bra att veta är att innan påbörjad anställning begär vi på Inspirera Assistans alltid utdrag från polisens belastningsregister på samtliga som anställs för barn under 18 år. Observera att detta inte gäller då det är vårdnadshavare/förälder som ska utföra insatser åt sitt barn.