Juridisk rådgivning personlig assistans

Kostnadsfritt och personligt för dig. Vår juridiska avdelning har erfarenhet sedan 2003 specifikt kring personlig assistans.

Vilken hjälp kan jag få i ansökningsprocessen för att få en personlig assistent?

När du kontaktar oss så är det vår samordnare som hjälper till med din ansökan och huvudsak den initiala kontakten med kommun och Försäkringskassan. Våra jurister finns som stöd för enhetschef och samordnare om de skulle ha frågor med anledning av ansökan eller inför mötet med kommun/Försäkringskassan.

Juristen kommer vanligen in senare i processen när beslutet ska granskas och ser till att det är i linje med gällande rätt och rättspraxis. 

Exempel på vad din samordnare kan hjälpa dig med:

 • Ansökningar: Vi hjälper dig att ansöka 
 • Kontakt med myndigheter: Samordnaren hjälper dig i kontakt med exempelvis kommun och/eller Försäkringskassa
 • Överklaga (med hjälp av vår jurist)
 • Förhandsbesked: Om du behöver flytta till annan kommun
 • Förklara och tolka: Det är inte alltid lätt att förstå regelverk, beslut och domar, vi finns där för dig för att förklara och tolka terminologi, förkortningar etc.

”Inspirera Assistans som har blivit en stöttepelare och hjälp som jag är otroligt tacksam för. Jag och min man kämpade tillsammans men det var väldigt skönt att få någon som kämpade vid vår sida.”

Maria, klient på Inspirera Assistans

Hur ansöker jag om att få en personlig assistent?

Alla människor är unika och har unika behov. Vi lyssnar på dig och din situation och hjälper dig vidare att ansöka via din hemkommun eller via Försäkringskassan. All hjälp är kostnadsfri för dig. Vår juridikavdelning har mer än 19 års erfarenhet i branschen och finns här för hjälp och stöd.

Så här kan en process se ut hos oss

1. Kontakt
Vi lyssnar på dig och avgör vilken samordnare hos oss som kommer vara din personliga kontaktperson. 

2. Vi lyssnar på dig och dina behov
– Plan Samordnare och hembesök
Din samordnare gör ett första hembesök och kan även rekommendera en arbetsterapeut som får komma hem till dig för bedömning
Ansökan
Din samordnare hjälper dig genom processen att ansöka om de assistanstimmar som du behöver och har rätt till. 
Beslut
Din samordnare kan hjälpa dig att gå igenom beslutet för att vid behov förklara vad beslutet innebär i praktiken för dig. 
Ev. Överklagan
Om beslutet är felaktigt så hjälper vi dig att överklaga. 

3. Vi rekryterar dina personliga assistenter efter dina önskemål

1-2-3 Så blir du kund på Inspirera Assistans: 1 kontakta oss, 2: vi lyssnar på dig och dina behov, 3: vi står på din sida från ansökan till din personliga assistans

Vad bör jag tänka på när jag ska ansöka om personlig assistans?

Stöd och hjälp med juridik

Juridiken kring personlig assistans har blivit allt svårare och det kan vara bra att du redan i samband med ansökan tar hjälp av en erfaren jurist som har kunskap om lagar och rättspraxis.  

Juristen kan finnas med som stöd och hjälp men det är den som söker insatsen som ska styrka att det finns ett behov av personlig assistans, det är även så att sannolikheten för att du får rätt beslut ökar. Om du inte får rätt beslut så kan man överklaga.

Överklagandeprocessen kan vara lång

Det kan vara bra att veta att överklagandeprocessen är lång och det kan ta upp till 12 månader från överklagan av beslut till dom meddelats i förvaltningsrätten.

Målsättning – var väl förberedd

En bra målsättning vid ansökan om personlig assistans är därför att vara väl förberedd och ge kommunen och Försäkringskassan tydliga underlag för att undvika överklagan.

Vad juristen kan hjälpa till med är att se över det medicinska underlaget, andra intyg och ADL-bedömningar. Juristen kan då göra en bedömning om något bör kompletteras eller förtydligas.

Vad som specifik behöver styrkas varierar utifrån varje enskilt fall men i huvudsak kan röra sig om att styrka:

 • Funktionsnedsättning/diagnos
 • Varaktighet
 • Behovet av tillsyn, allvarlighetsgrad och konsekvens om tillsyn uteblir
 • Vad hjälpen består i och hur omfattande hjälp som behövs av grundläggande och andra personliga behov

För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Inför ansökan är det även bra att du går igenom hur stort ditt hjälpbehov är och hur mycket tid som ansökan avser. Här kan även rekommenderas att du får hjälp av någon med erfarenhet om vilka behov som berättigar till personlig assistans.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om Försäkringskassan eller kommunen handlagt ansökan och du får ett beslut som du inte är nöjd med så kan detta beslut överklagas. Vanliga kompletteringar i överklagan kan vara medicinskt underlag eller att du får inkomma med ytterligare intyg.

Ny lag 2023 ger fler rätt till assistans

En ny lag som träder i kraft den 1 januari 2023 kommer göra det möjligt för fler personer att beviljas personlig assistans, det ska stärka rätten till personlig assistans. Läs mer här.

Vem har rätt till personlig assistans?

Du kan ha rätt till personlig assistans om du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver personligt utformat stöd i din vardag. Behovet kan vara omfattande men det ska handla om just personligt utformat stöd som utförs av ett begränsat antal personer.

En förutsättning är att du behöver hjälp med något eller några av de så kallade grundläggande behoven.

De grundläggande behoven som berättigar till personlig assistans

Hjälp med:

 • Andning
 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Måltider, och här ingår sondmatning
 • Kommunikation med andra

Fr o m den 1 januari 2023 gäller även

 • Den som har psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd för att förebygga att han/hon skadar sig själv, andra eller egendom
 • Stöd under större delen av dygnet på grund av medicinskt tillstånd som bland annat innebär fara för den enskildes liv eller hälsa

Det är dock inte all hjälp som anses som grundläggande utan när det t ex gäller personlig hygien, måltider och på- och avklädning ska det vara integritetsnära och handgriplig hjälp som beaktas.

Integritetsnära innebär att hjälpen är mycket privat och integritetskänslig, tänk nästan hud mot hud, nära kontakt med den som ska få hjälpen.

Handgriplig hjälp avses fysisk eller praktisk hjälp av annan person, dvs inte instruktioner.

För att få assistans genom Försäkringskassan ska de grundläggande behoven vara 20 timmar per vecka eller mer.

Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka kan du få personlig assistans genom Kommunen. Här ska tilläggas att det finns en undre gräns för det antal timmar de grundläggande behoven bör uppgå till för att du ska berättigas personlig assistans. Av tidigare beslut så kan vi utgå ifrån att den undre gränsen är ca 3-7 timmar per vecka. 

Efter bedömning av de grundläggande behoven prövas därefter även andra personliga behov. Exempel på andra personliga behov kan vara sociala aktiviteter, utöva arbete, hushållssysslor, moment som inte inryms under grundläggande behov.

Ansökan hos kommunen

Om du behöver färre än 20 timmar per vecka (men mer än 3-7)

För att hitta var man ansöker via din hemkommun så är det lättast att “googla” exempelvis: “Funktionsnedsättning (här sätter du din kommuns namn) kommun”. Vi har samlat några länkar med mer information från ett urval av kommuner/områden här nedan.

Så här kan ansökningsprocessen se ut i exempelvis Stockholms kommun: 1. Ansök, 2. Träffa biståndshandläggare, 3. Beslut om stöd och service, 4. Välj utförare

Nedan har vi en lista med länkar till några fler kommuner så att du kan läsa om processen där.

Du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig genom processen via kommun eller försäkringskassa.

Sundbyberg stad
Uppsala
Norrköping
Linköping
Jönköping
Katrineholm
Lerum
Tranås
Bengtsfors
Huddinge

Ansökan hos Försäkringskassan

Om du behöver i genomsnitt 20 timmar per vecka eller mer

Försäkringskassans hemsida kan du läsa om hur du ansöker om personlig assistans för barn eller för vuxna:
Försäkringskassan om personlig assistans för vuxna
Försäkringskassan om personlig assistans för barn

Du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig genom processen via kommun eller försäkringskassa.

Vad händer efter att jag ansökt om personlig assistans och hur lång tid tar det innan jag får en personlig assistent?

Innan kommunen eller Försäkringskassan kan fatta ett beslut om din ansökan, krävs en utredning som normalt tar 3-4 månader.

Här finner du fler svsr på vanliga frågor.

Vårt team

På Inspirera Assistans har vi förmånen att få jobba med en jurist som har specialiserat sig inom personlig assistans. Det är till nytta och gagn att ha över 19 års erfarenhet av alla olika processer vad gäller förberedelse och genomförande av ansökan, samt i fråga om eventuella överklaganden. Denna kunskap förmedlas vidare till alla som arbetar för att hjälpa våra kunder och klienter. Våra samordnare, assistenter och medarbetare får hela tiden utbildning i hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig.

Enhetschef

Roula, enhetschef på Inspirera Assistans

1. Vad hjälper vi till med administrativt för våra kunder?

För att försöka sammanfatta en väldigt omfattande fråga så kan man säga att från början handlar det exempelvis om att ge stöd och råd till vår kund, att hitta rätt personliga assistent eller ge introduktion till assistenterna. Men det kan också handla om schemaläggning, fakturering, att hand om eventuella ändringar i schema och säkerställa att både kund och assistent är nöjda och att allt rullar på. 

Stöd och råd innebär bland annat att vi hjälper dig att ansöka, vi hjälper dig att få det timmar du har rätt till och vi kan hjälpa dig att ha kontakt med kommun, Försäkringskassa, region och domstol.

2. De vanligaste frågorna som samordnare hjälper till med?

Vanliga frågor är om vi kan hjälpa till med ansökningar eller hitta rätt personal, men det kan också handla om vilka rättigheter de har som kund. 

3. Hur kommer det sig att du valt att arbeta på just Inspirera Assistans?

Jag tycker om det sätt som personalen arbetar på, de lever verkligen vår värdegrund (EKROT) och har engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet. 

Jag jobbade som specialpedagog i mitt hemland flera år och tycker om på att hjälpa människor. 

Min bakgrund är att jag har studerat administration och telekommunikation och jag har även studerat psykologi för personer med särskilda behov. 

4.Har du någon situation i ditt jobb som du minns extra som värmer ditt hjärta?

Jag har många minnen men det är ett minne som värmer mitt hjärta lite extra. Det var en fyraårig pojke som behövde personlig assistans, men hans mamma hade fått avslag två gånger på ansökan. Vi hjälpte henne att överklaga och jag fick ringa och informera henne om det positiva beslutet. Den känslan som mamman förmedlade när jag ringde – det glömmer jag aldrig. 


Jurist

Pia, Jurist på Inspirera Assistans

Bakgrund:

Juristexamen Stockholms Universitet 2003. 

Jobbat för en större assistansanordnare sedan okt 2003 – feb 2011 som jurist och samtidigt som samordnare, feb 2011- maj 2018 som jurist och verksamhetschef, maj 2018 – maj 2022 som VD och jurist. 19 års erfarenhet och specialiserad inom socialförsäkringsrätt och socialrätt. 

Varför har du jobbat inom just personlig assistans och varför har du varit kvar sedan 2003? 

Det är viktigt för mig att få vara den svages röst när det kommer till frågor som att värna om hens möjlighet att kunna leva sitt liv och delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Ibland kommer jag in i deras liv i en tid när det känns som svårast för kunden.

Regelverket kring assistans är inte är så lätt, och svårare blir det, till och med förvaltningsdomstolarna har uttalat sig om att regelverket har blivit svåröverskådligt. Jag har varit kvar i denna del av juridiken just för hur meningsfullt det är att kunna finnas här för råd, stöd och hjälp till människor i en utsatt situation. 

Mitt arbete känns otroligt meningsfullt.

Har du några personliga erfarenheter som du minns lite extra?

Alla ärenden berör mig och det har ju blivit en del genom åren. Men det finns ett ärende som etsat sig fast lite extra. 

Det var ett mycket allvarligt multisjukt barn som inte bedömdes tillhöra personkretsen för att få hjälp enligt LSS. En svår situation för hela familjen med oroliga föräldrar som behöver vaka och sörja för barnets omvårdnad under all tid på dygnet. 

Familjen drabbades hårt under tiden ärendet var uppe för prövning i förvaltningsrätten då båda föräldrarna behövde gå ner till deltidstjänst och därtill drabbades en av föräldrarna av utmattningsbesvär. 

Vi lade fram bra medicinska underlag till domstol och hade framgång i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten visade ärendet åter till kommunen för utredning av grundläggande och andra personliga behov men kommunen bedömde med hänvisning till föräldraansvar att hjälpbehovet inte uppgick till sådan omfattning att barnet hade rätt till personlig assistans. 

Vi överklagade beslutet och förvaltningsrätten fann att hjälpbehovet vida översteg vad som ligger under normalt föräldraansvar.  Barnet fick personlig assistans under stor del av dygnet. 

Med personlig assistans och möjligheten att anställa externa personliga assistenter fick barnet och föräldrarna den så viktiga hjälpen och avlastningen.  


“Juristen på Inspirera Assistans kunde genast läsa av mig och situationen, hon trodde på mig och det var så fantastiskt. Nu känner jag att hon alltid är ett steg före, hon tänker utanför boxen och ser alltid lösningar på de problem som uppstår.”

Bekim klient på Inspirera Assistans

Vanliga begrepp

Ibland kan begreppen inom personlig assistans behöva förklaras lite närmre. Här finns en kort lista på sådant som vi får frågor om.

Grundläggande behov

Med grundläggande behov menas att man behöver hjälp med:

1. andning
2. personlig hygien
3. måltider 
4. av- och påklädning
5. kommunikation med andra
6. annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig som person

Obs, från och med 1 jan 2023 kommer grundläggande behov att kompletteras med följande (observera att punkt nummer 6 försvinner ovan och istället tillkommer punkt 6-7 nedan: 
   
6. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom, och
7. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa

Huvudman

Inom personlig assistans så kan antingen kommunen eller staten vara huvudman. Detta kan även kallas kommunalt eller statligt huvudmannaskap. I praktiken för dig handlar det om bland annat var/till vem du ska ansöka om personlig assistans (färre än 20 timmar så är det kommun och 20 timmar eller mer i veckan så är det staten). 

För dig som vill veta mer. Här kan du läsa en debattartikel skriven 2021-05-12 av Sophie Karlsson, ordförande för IfA (Intressegruppen för assistansberättigade) på webbsidan “Heja Olika”, oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderspolitik. 

LSS

LSS är en förkortning och står för: 
L: Lagen om 
S: Stöd och 
S: Service till vissa funktionshindrade.

Du kan omfattas av LSS, det betyder att lagen gäller dig. LSS är en “rättighetslag” som ska garantera att alla personer med (omfattande och varaktiga) funktionsnedsättningar ska ha goda levnadsvillkor, att du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka stöd och service som du får. Syftet är att du ska få möjlighet att leva som andra. 

Du omfattas av Lagen om Stöd och Service (LSS) om du:
– har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
– har stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
– har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

ADL-bedömning

Personlig ADL (Aktiviteter i dagliga livet) handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person. Personlig ADL omfattar att: äta och dricka. 

När du ansöker om assistans ska du bifoga ett läkarintyg och gärna en ADL-bedömning som görs av en arbetsterapeut.