Om oss

Inspirera Assistans grund

Grundläggande för personlig assistans hos oss på Inspirera Assistans är våra värderingar samt vår personal. Våra värderingar är någonting som vi betonar och understryker, och kommer från våra medarbetares beskrivning av hur de upplever Inspirera Assistans och det vi representerar. Vi lever våra värderingar varje dag.

Läs mer om våra värderingar – EKROT här.

Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen. Därför finns vi fysiskt på plats över hela Sverige.

Här kan du se var våra kontor ligger – våra kontor.

Start och utveckling

Inspirera Assistans grundades 2013 vilket gör oss till ett av de äldsta bolagen i branschen.

Våra värderingar har alltid varit vår grund och den personliga assistansen vårt huvudfokus. Med tiden hörde dock fler och fler personer av sig som behövde ha hjälp med sin ansökan om personlig assistans och kontakt med försäkringskassa, kommun eller liknande. Efter ett år av ideellt arbete växte tanken fram att bilda ett mer omfattande assistansbolag, som inte bara skulle ge marknadens bästa assistans utan även finnas där för våra kunder från första steget i ansökan och hela vägen till personlig assistans. Det innebär att vi numera hjälper till med allt från ansökan och kontakter till olika myndigheter samt till eventuell överklagan, ”från ax till limpa”. För oss är det viktigt att våra kunder ska få den personliga assistans som de behöver och har rätt till.

Du kan läsa mer om vad vi hjälper till med på sidan om ansökan och kostnadsfri juridisk hjälp.

Om personlig assistans

På Inspirera Assistans tillhandahåller vi personlig assistans för vuxna och barn. Personlig assistans är en av tio insatser som finns i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Målet för en personlig assistent enligt LSS är att du ska kunna ”leva som andra” i samhället och ha ”goda levnadsvillkor”. Man skulle kunna säga att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning så kan du få personlig assistans, och om du behöver hjälp med grundläggande behov. Gundläggande behov innebär exempelvis att du behöver hjälp med personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor.

Lagen gäller för

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Våra kunder och medarbetare berättar

Läs mer om personlig assistans