Vad gör oss till en av de mest attraktiva arbetsgivarna?

En djupdykning i resultatet från senaste medarbetarundersökningen. En av de bästa arbetsgivarna i branschen.

Introduktion till medarbetarundersökningen

Nyligen genomförde Inspirera Assistans en omfattande medarbetarundersökning med hjälp av Origo Group mellan den 11:e och 24:e mars 2024. Med en imponerande svarsfrekvens på 76% – en betydande ökning från förra årets 68% – syftar undersökningen till att förfina vår förståelse för arbetsmiljön och identifiera både styrkor och områden för förbättring. Detta initiativ är en central del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och belyser vår engagemang för att kontinuerligt utveckla en bättre arbetsplats.

Framstående resultat från undersökningen

Årets undersökning har gett oss många anledningar att fira. Vår Employee Net Promoter Score (eNPS), som mäter sannolikheten att våra anställda skulle rekommendera Inspirera Assistans som arbetsplats, har ökat från 38 till 44. Detta placerar oss långt över branschsnittet på 12, och inom den övre skalan där 0 – 30 anses vara ett gott resultat. Denna förbättring visar tydligt att vårt arbete att kunna erbjuda den bästa och tryggaste personliga assistansen med nöjda assistenter och medarbetare, är på rätt väg.

Övergripande arbetssituation

En del av undersökningen fokuserade på den övergripande arbetsupplevelsen, där vi fick ett genomsnittligt betyg på 4.2 på en femgradig skala. Detta är en förbättring jämfört med föregående år och överstiger även benchmark på 3,8. Vi har inte för avsikt att nu luta oss tillbaka och vara nöjda, detta betyg hjälper oss att förstå vilka specifika områden, som engagemang, arbetsmetoder och verktyg, gemenskap och kultur, ledarskap och stöd samt hälsa och välmående, som vi behöver fokusera på för fortsatt förbättring.

Strategiska insikter och framtida åtgärder

Vår analys av resultaten indikerar att engagemang, arbetsmetoder och verktyg, samt gemenskap och kultur är de områden som starkast korrelerar med hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation. Detta ger oss värdefulla insikter om var vi kan göra de mest effektiva insatserna för att ytterligare förbättra vår arbetsmiljö.

Avslutande tankar

Resultaten från den senaste medarbetarundersökningen är inte bara ett tecken på vår nuvarande styrka som arbetsgivare, utan också en kraftfull vägledning för vårt fortsatta arbete. Inspirera Assistans är stolt över de framsteg vi har gjort och är engagerade i att bygga vidare på denna framgång, med målet att inte bara uppfylla, utan överträffa våra medarbetares förväntningar. Tack till alla medarbetare som deltog i undersökningen – er röst är avgörande för vår gemensamma framgång och arbetsglädje.


Info – eNPS (Employee Net Promoter Score)

eNPS, eller ”employee Net Promoter Score,” är ett mätverktyg som används för att bedöma anställdas lojalitet och engagemang genom att spåra deras villighet att rekommendera sin arbetsplats till andra. Det är en variant av den ursprungliga Net Promoter Score (NPS), som används för att mäta kundlojalitet, men eNPS riktar istället in sig på anställda inom ett företag.

 • Syfte: Mäter anställdas lojalitet och engagemang.
 • Fråga: ”På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [företagsnamn] som en arbetsplats till en vän eller bekant?”
 • Svarsskala:
  • Promotors (9-10): Anställda som är mycket nöjda och sannolikt kommer att rekommendera arbetsplatsen.
  • Passives (7-8): Nöjda anställda som är neutrala och inte särskilt sannolika att aktivt rekommendera arbetsplatsen.
  • Detractors (0-6): Anställda som är missnöjda och kan avråda andra från att arbeta där.
 • Beräkning: eNPS = (% av Promotors – % av Detractors). Passives räknas inte i poängberäkningen men påverkar totala antalet svarande.
 • eNPS över 0: Detta anses positivt eftersom det innebär att det finns fler promoters än detractors.
 • eNPS över 20: Detta anses bra och indikerar en stark lojalitet och anställningsengagemang.

Läs mer från Inspirera Assistans