Fantastiska resultat av medarbetarundersökning 2024

Med en ökad eNPS-poäng och imponerande svarsfrekvens, fortsätter Inspirera Assistans att stärka sin position som en ledande arbetsgivare inom personlig assistans.

Stockholm 2024 05 02

Inspirera Assistans har offentliggjort resultaten från sin senaste medarbetarundersökning, utförd av Origo Group mellan den 11-24 mars 2024. Med en svarsfrekvens på 76%, en ökning från föregående års 68%, och en eNPS-poäng på 44, som är en ytterligare förbättring från fantastiska 38 i eNPS år 2023, visar Inspirera Assistans sitt engagemang för en exceptionell arbetsmiljö.

”Vi är oerhört stolta över resultaten från årets undersökning, som inte bara reflekterar våra ansträngningar för att skapa en stöttande och inkluderande kultur, utan också vårt kontinuerliga arbete med att förbättra våra medarbetares arbetsliv,” säger Linda Niberius, verksamhetschef på Inspirera Assistans.

Inspirera Assistans planerar att använda dessa insikter för att fortsätta förbättra sina arbetsprocesser och företagskultur. Inspirera Assistans är engagerade i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, och resultaten från denna undersökning kommer att ligga till grund för framtida initiativ.

Kontakt

Carl Georgsson, VD
E-postadress: carl.georgsson@inspireraassistans.se


Info – eNPS (Employee Net Promoter Score)

eNPS, eller ”employee Net Promoter Score,” är ett mätverktyg som används för att bedöma anställdas lojalitet och engagemang genom att spåra deras villighet att rekommendera sin arbetsplats till andra. Det är en variant av den ursprungliga Net Promoter Score (NPS), som används för att mäta kundlojalitet, men eNPS riktar istället in sig på anställda inom ett företag.

 • Syfte: Mäter anställdas lojalitet och engagemang.
 • Fråga: ”På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [företagsnamn] som en arbetsplats till en vän eller bekant?”
 • Svarsskala:
  • Promotors (9-10): Anställda som är mycket nöjda och sannolikt kommer att rekommendera arbetsplatsen.
  • Passives (7-8): Nöjda anställda som är neutrala och inte särskilt sannolika att aktivt rekommendera arbetsplatsen.
  • Detractors (0-6): Anställda som är missnöjda och kan avråda andra från att arbeta där.
 • Beräkning: eNPS = (% av Promotors – % av Detractors). Passives räknas inte i poängberäkningen men påverkar totala antalet svarande.
 • eNPS över 0: Detta anses positivt eftersom det innebär att det finns fler promoters än detractors.
 • eNPS över 20: Detta anses bra och indikerar en stark lojalitet och anställningsengagemang.

Läs mer från Inspirera Assistans