Cim och Caroline om att arbeta som assistenter

Januari 2023

Att vara personlig assistent på Inspirera Assistans är väldigt lärorikt, man blir sedd, man blir hörd och de ställer upp. Det som är speciellt med Inspirera Assistans är gemenskapen mellan företag och kund, att vi alla är som en familj. Oavsett om man jobbar på kontoret, är förälder eller assistent så är alla med kunden.

Här se ni en kort intervju med Cim och Caroline, två av våra assistenter

Lämna en kommentar