Personlig assistans eller gruppbostad?

Januari 2023

Skillnaderna mellan personlig assistans och gruppbostad/gruppboende är ganska många och det finns fördelar med båda beroende på dina individuella behov. Både personlig assistans och gruppbostad ingår som insatser i LSS. I denna artikel jämför vi personlig assistans och gruppbostad men det finns även andra boendeformer såsom till exempel servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Vi skriver kort om alla boendeformer längre ner i artikeln.

Personlig assistans vs gruppboende

Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd till personer med funktionsnedsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Assistansen kan till exempel innehålla saker som personlig hygien, matlagning, hushållssysslor och aktiviteter. Personlig assistans kan ges både i hemmiljö och i gemensamma bostäder. Här kan du läsa mer om personlig assistans.

Självbestämmande. Fördelar med att ha personlig assistans går under överskriften självbestämmande. Du kan ha möjlighet att välja egen assistent, du kan bo kvar i egen bostad, du kan träffa vänner och göra sådant som du själv väljer att aktivera dig med. Med personlig assistans kan du leva det liv du vill.

Hjälp och stöd av någon som känner dig. Många tycker det är en trygghet att ha en personlig assistent då det ger kontinuitet och den personlig assistenten /de personliga assistenterna lär känna just dig.

Man kan ha rätt till personlig assistans oavsett om man är vuxen, barn eller ungdom. Den personlig assistansen anpassas efter din livssituation.

För dig som behöver personlig assistans (och får det beviljat från kommunen eller Försäkringskassan) så kostar det ingenting för dig.

Gruppboende

Gruppboende är ett boende för personer med funktionsnedsättningar som inte kan leva helt självständigt. En gruppbostad innebär att det finns en eller flera personer som stöttar och hjälper de boende att hantera sina dagliga aktiviteter, såsom matlagning, personlig hygien, hushållssysslor och andra aktiviteter. En gruppbostad/gruppboende är ofta en lägenhet där den boende har tillgång till gemensamma utrymmen exempelvis kök, matsal och vardagsrum. På ett gruppboende finns tillgång till vård- eller stödpersonal stora delar av dygnet.

Syftet är att vuxna personer med funktionsnedsättning som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att flytta hemifrån och skapa sig ett eget hem.2

Fördelar med gruppboende kan vara att du har andra omkring dig som du kan umgås med och du får en gemenskap med flera. Det finns fördelar med att vara flera och att du inte är ensam. Det är ett alternativ som kanske passar bättre om du inte har så lätt att bestämma själv och uttrycka dig, och om du skulle må bra av ett dagligt socialt liv på boende.

Personer som bor i gruppbostad har inte rätt till assistansersättning.4 Du som bor på ett gruppboende betalar en avgift för den omvårdnad du får. Omvårdnadsavgiften är en individuell avgift och hur mycket du betalar beräknas utifrån dina inkomster och din kostnad för bostad.


Fler boendeformer enligt LSS

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att den enskilde får leva som andra. Att ha ett hem och möjlighet att bo som andra är en viktig del i detta.

I huvudsak beskrivs tre former av bostäder:

 • gruppbostad (se ovan)
 • servicebostad
 • annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service – servicebostad

En bostad med särskild service kan utformas som en gruppbostad eller en servicebostad. Skillnaden är i utformning samt hur många som bor i bostaden.

I en servicebostad gäller1:

 • fast bemanning
 • omvårdnad
 • ska ej ha institutionell prägel

För barn finns speciella anpassningar, exempelvis ska omvårdnaden inbegripa stöd och hjälp med att:

 1. göra läxor, leka och ägna sig åt intressen,
 2. vara delaktig i vardagliga göromål,
 3. vara med i sociala sammanhang,
 4. upprätthålla kontakten med föräldrar, övrig familj och vänner samt
 5. planera sin framtid3

Annan särskild anpassad bostad

Denna boendeform är alltid den enskildes hem och här ingår inte fast bemanning eller omvårdnad. Bostaden har en viss grundanpassning men det ingår inte exempelvis omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter.

Om du bor i en särskilt anpassad bostad och behöver mer hjälp, stöd och service så kan du ansökan om andra insatser enligt LSS, exempelvis personlig assistans, ledsagarservice, hemtjänster eller boendestöd.


Läs mer

Cim och Caroline om att arbeta som assistenter
Maria, samordnare, om att arbeta på Inspirera Assistans
Malin, Irma, Cim och Maria – kunder, assistenter och samordnare (intervju)
Birgitta – kund, om att vara kund på Inspirera Assistans

Se mer


Källor, hämtade 20 januari, 2023

 1. Artikel om bostad med särskild service för vuxna – socialstyrelsen, sid 26
 2. Ibid, sid 27
 3. Artikel om bostad med särskild service för barn – socialstyrelsen, sid 6
 4. Socialförsäkringen i siffror, sid 55

Övriga källor

Kunskapsguiden
Socialstyrelsen ledsagning LSS och Sol
Heja Olika – personlig assistans vs gruppbostad

Kostnader

Funkaportalen – gruppbostad dyrare än personlig assistans
SKR – kostnad per brukare
Försäkringskassan – socialförsäkringen i siffror

Mittenbild 9 av 10 stjärnor

Lämna en kommentar