Inspirera Assistans och Internationella Dagen för Mänsklig Solidaritet

Den 20:e december markerar FN:s Internationella Dag för Mänsklig Solidaritet, en dag då vi reflekterar över vikten av att hjälpa dem som har minst av dem som har mest. Denna dag påminner oss om att solidaritet är en grundläggande princip som binder oss samman i en värld som präglas av globalisering och ökande ojämlikheter.

Definiton av solidaritet

I Millenniedeklarationen definieras solidaritet som en av de grundläggande pelarna för internationella relationer. FN har arbetat för det genom att främja fred, mänskliga rättigheter samt social och ekonomisk utveckling. Solidariteten är det lim som håller oss samman när vi står inför ”ekonomiska, sociala, kulturella eller humanitära” utmaningar.

Inspirera Assistans och solidaritetsdagen 2023

Hos Inspirera Assistans ser vi solidaritetsdagen som en återspegling av våra egna värderingar. Varje dag arbetar vi för att skapa en inkluderande gemenskap där alla medlemmar stöttar varandra. Vi tror på styrkan i ”tillsammans”, där individer förenas inte bara för att kämpa för bättre arbetsförhållanden utan även för att dela på ansvaret och vinster av en hållbar utveckling.

Solidaritet återfinns i alla aspekter av vår verksamhet. När vi arbetar tillsammans för att stödja personer med olika behov, bidrar vi till en mer rättvis och jämlik värld. Att dela på både bördan och fördelarna med denna strävan är kärnan i rättvisa och jämlikhet.

För oss är solidaritet inte bara ett ord, det är en handling. Det är att lyssna aktivt, att ge stöd och att förstå att varje liten insats räknas. Det är att stå upp för varandra och arbeta gemensamt mot gemensamma mål.

Starkare tillsammans

Solidariteten är en påminnelse om att vi är starkare tillsammans. Låt oss ta detta till hjärtat och fortsätta arbetet mot en värld där stöd, samarbete och kollektivt ansvar är grunden för allt vi gör.


Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar