Kommunal assistans, detta bör du veta

Ta reda på vad kommunal assistans är, och om det är rätt för dig. Här beskriver vi eventuella fördelar samt skillnader mellan kommunal och privat assistans, vem som är berättigad samt hur du ansöker.

Vad är kommunal assistans?

Kommunal assistans är personlig assistans anordnad av kommunen, till skillnad från en privat anordnare. Både kommunal assistans och privat assistans måste följa samma regler och hålla samma kvalitet så som LSS och LASS kräver. Båda typerna finansieras av kommunen eller försäkringskassan

Skillnader mellan kommunal assistans och privat assistans

Kommunal assistans har ibland en större personalstyrka. Detta gör dock att du har mindre möjlighet att bestämma själv vem som ska vara din personliga assistent.

Privat assistans har fler fördelar, bland annat:

  • Anhörigassistenter har rätt till OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete
  • Det är du själv bestämmer vem som ska anställas som personlig assistent
  • Du kan få hjälp med ansökan om assistansersättning

Vem är berättigad till kommunal assistans?

För kommunal assistans gäller samma regler som om du skulle välja ett privat alternativ.

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans. En förutsättning är att du behöver hjälp med de så kallade grundläggande behoven: hjälp med andning, personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation, eller om du behöver stöd för att du har en psykisk funktionsnedsättning som kräver stöd för att förebygga skada, eller stöd under större delen av dygnet på grund av medicinskt tillstånd som innebär risk för liv och hälsa.

Hur ansöker man om kommunal assistans?

Du kan ansöka hos Försäkringskassan eller hos din kommun om du har behov av personlig assistans.

På Inspirera Assistans hjälper vi dig från ansökan till din personliga assistans.

Lämna en kommentar