Maria, klient på Inspirera Assistans

Våra kunder och klienter är våra vardagshjältar. Läs här om Maria, en av våra klienter som vi i skrivande stund hjälper med ansökan om personlig assistans för sin mans räkning. 

Berätta lite om dig själv

Jag har i dag vuxna barn och flera barnbarn. Jag jobbar heltid och tar även hand om min man som har drabbats av Alzheimers sjukdom. Vi har varit gifta sedan 1983, i snart 40 år.

Berätta din historia, hur kom du i kontakt med Inspirera Assistans?

Min man blev pensionerad ungefär 10 år för tidigt, så han var ganska ung när han fick diagnosen. Det har varit en enorm omställning i mitt och mina barns liv. Han var tidigare väldigt social, driven, entreprenöriell och drev eget, han har arbetat hårt i hela sitt liv, nu behöver han hjälp med det allra mest grundläggande i livet och han försvinner långsamt från oss. Det är ett kontinuerligt sorgearbete som var allra tyngst i början när vi fick diagnosen. Utöver sorgen så finns även allt det praktiska som han nu behöver hjälp med. 

Alzheimer är en sjukdom där hela ens person och uppfattning om verkligheten förändras. Man får problem med minne, språk, att tänka, att koncentrera sig och att förstå sammanhang. Tidsuppfattningen kan förändras och det är vanligt att man känner sig orolig och nedstämt. Man kan få väldigt svårt att hitta ute och hemma samt att tolka och förstå sin omgivning. 

Min man blir väldigt otrygg när han blir bemött av nya ansikten. Det är viktigt för honom att han får kontinuitet, då blir han mindre orolig. Personlig assistans för honom skulle innebära en trygghet då jag inte finns där. En annan aspekt är att han behöver hjälp med privata saker, så det är viktigt att det är någon som känner honom och som han känner sig trygg med och att det är värdigt. Hemmet blir både hans hem och vårdplats. 

Jag är numera länken mellan min man och alla andra vilket innebär att jag har skött all kommunikation vad gäller hans omvårdnad med exempelvis kommunen eller andra. Personlig assistans är inte den första typen av hjälp som vi har ansökt om. Vi har tidigare fått hjälp av kommunen med dagverksamhet, och det har behövt öka successivt, från en till fem dagar i veckan, eftersom det är en progressiv sjukdom. Vi har fått ordna med annan stöttning via familj och jag har fått kämpa för att hitta andra privata lösningar. Hemtjänst är inte ett alternativ för oss med tanke på den sjukdomsbild som min man har. I hemtjänsten kommer det alltid nya personer vilket skulle skapa otrygghet och bidra till motsatsen av ett gott och självständigt liv.

Så, jag ansökte om att han skulle få personlig assistans, jag vill ju att han ska få en så bra omvårdnad som möjligt, men vi fick avslag. Vi överklagade, men fick avslag gång på gång. Det har varit en väldigt prövande period, krävande och sorglig på många sätt. Sorgearbetet finns ju där hela tiden också. Min personliga analys till varför vi fått avslag är att ADL-bedömningarna som ligger till grund för beslut om personlig assistans har varit bristfälliga. De som gjort bedömningen har missat vissa moment, den skulle varit mer uttömmande. Ett exempel på det är att de hade behövt klocka hjälpinsatserna. 

Jag insåg då att vi behövde hjälp att se till att min man skulle få det han behöver och som jag anser att han har rätt till. Så fick vi kontakt med Inspirera Assistans som har blivit en stöttepelare och hjälp som jag är otroligt tacksam för. Jag och min man kämpade tillsammans men det var väldigt skönt att få någon som kämpade vid vår sida. 

Berätta om din kontakt med Inspirera Assistans, hur har det sett ut?

Först fick jag kontakt med en supertrevlig samordnare och senare fick jag även kontakt med juristen, som har stöttat oss i så många olika delar. Hon har haft kontakt med oss i samband med läkarbesök, arbetsterapeuter och många andra olika personer, myndigheter och instanser. Det är viktigt att vi får råd och hjälp i hur exempelvis vad som måste ingå i bedömningar så att vi inte får avslag igen. Jag är evigt tacksam för hennes hjälp. Jag har fått ett bemötande som har varit varmt, omtänksamt, medkännande och otroligt kompetent. Det är en sån trygghet att hon har lång erfarenhet och har gjort det här så många gånger. 

Oavsett hur utfallet blir så är vi så tacksamma för att hon har kämpat för min man. Jag har så många roller att fylla i dag, jag är vårdare för min man, heltidsarbetare, hustru, mamma, farmor, kollega etc, min ork är inte oändlig och jag vill känna att min man är i trygga händer. Jag kämpar så mycket själv i vardagen och jag behöver någon som kämpar för min man i den här frågan. 

Juristen på Inspirera Assistans har varit otroligt engagerad och tillgänglig, och man märker att hon bryr sig på riktigt. Vi har en öppen kommunikation där jag får förmedla min mans behov och svårigheter och i utbyte så delar hon med sig av sin erfarenhet och medkänsla och ger mig lugn. Jag märker att hon inte ger sig, hon kämpar för mig och jag känner det. Hon öppnar hela tiden nya dörrar och möjligheter för oss. Hon för verkligen min mans talan, man kan inte förvänta sig mer av en jurist.

Vad är nästa steg?

Förhoppningen är att vi får igenom det här, att vi kan få ett positivt besked i överklagan och ser fram emot att vi ska få hjälp av Inspirera Assistans för att rekrytera en personlig assistent åt min man.

*Maria heter egentligen någonting annat men har valt att vara anonym

Läs mer

Lämna en kommentar