Parasport

Publicerad: mars 2023 av Inspirera Assistans

Sport och idrott för personer med funktionsnedsättning

Parasporter, är sporter som har modifierats eller skapats för att tillåta individer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor som alla andra. Dessa sporter kan bland annat inkludera rullstolsbasket, para-ishockey och sittande volleyboll. Paraidrott ger individer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i fysisk aktivitet och tävling, vilket bland annat främjar fysisk och mental hälsa.

Deltagande i paraidrotter har visat sig ha många fysiska och mentala hälsofördelar. Fysiska fördelar inkluderar förbättrad kardiovaskulär hälsa, ökad styrka och uthållighet samt bättre koordination och balans. Dessutom har deltagande i paraidrotter kopplats till förbättrad mental hälsa, inklusive minskade stress- och ångestnivåer, ökat självförtroende och förbättrat allmänt välbefinnande. Dessa fördelar kan leda till bättre livskvalitet för personer med funktionsnedsättning.

Förutom de fysiska och psykiska hälsofördelarna kan deltagande i paraidrott också leda till ökad social interaktion och samhällsengagemang. Idrottsföreningar och klubbar som erbjuder paraidrott ger individer med funktionsnedsättning möjlighet att få kontakt med andra som delar liknande intressen och erfarenhete. Detta kan leda till ökat socialt stöd, minskade känslor av isolering och en känsla av tillhörighet inom samhället. Dessutom kan deltagande i paraidrott leda till ökat samhällsengagemang, eftersom individer med funktionsnedsättning blir mer synliga och aktiva medlemmar i sina samhällen.

Paraidrotter och parasporter

Parasporter är sporter designade för personer med funktionsnedsättningar, inklusive fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Dessa sporter ger möjligheter för individer att delta i fysisk aktivitet och tävling, vilket främjar fysisk och mental hälsa. Några populära parasporter inkluderar rullstolsbasket, bordtennis och rullstolsrugby. Exempelvis i rullstolsbasket, innebär det att spelare använder rullstolar för att röra sig på banan samtidigt som de passar och skjuter bollen. Denna sport har blivit allt mer populär de senaste åren, med lag och ligor som bildats över hela världen. Andra exempel på parasporter inkluderar sittande volleyboll och paracykling. 

Sittande volleyboll liknar traditionell volleyboll men spelas sittande på marken. Denna sport är populär bland individer med funktionshinder i nedre delen av kroppen och har blivit en populär tävlingssport i många länder. Inom paracykling använder man specialiserade cyklar för att tävla i lopp och andra evenemang.

Idrottsorganisationer inom parasport, som Parasport Sverige, tillhandahåller resurser och stöd för individer med funktionsnedsättning att delta i paraidrott. Dessa organisationer erbjuder utbildnings- och tävlingsmöjligheter, samt resurser för utrustning och tillgänglighetsändringar. Dessutom blir många parasporter mer allmänt erkända och integrerade i andra sportevenemang, såsom de paralympiska spelen. Genom att främja paraidrott och ge resurser och stöd till individer med funktionsnedsättning kan vi skapa ett mer inkluderande och tillgängligt samhälle för alla.

Hitta en sport som passar dig

Vill du se en översikt samt hitta en träningsform så har Parasport Sverige en samlingssida för paraidrotter i Sverige där man kan söka och sortera utefter plats, träning och funktionsnedsättning. Kanske du vill testa på någonting lugnare såsom dans, bågskytte eller framerunning, eller sporter med mer tempo såsom basket, fotboll eller cheerleading.

Vikten av tillgängliga anläggningar och inkluderande policyer för paraidrott

Tillgängliga faciliteter och inkluderande policyer är avgörande för att främja paraidrott och fysisk aktivitet bland personer med funktionsnedsättning. Många idrottsföreningar, inklusive Parasport Sveriges organisation, erbjuder möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ägna sig åt idrott. Det är dock viktigt att se till att dessa faciliteter är fullt tillgängliga och tillmötesgående för individer med olika behov. Statliga initiativ, som den särskilda utredningen för gymnasieskolan (U 2009:04) och ramlagar för personer med funktionsnedsättning, kan bidra till att främja tillgänglighet och inkludering inom idrotten.

Både staten och den privata sektorn har en roll att spela för att främja tillgången till paraidrott. 

Sammanfattningsvis är tillgängliga anläggningar och inkluderande policyer avgörande för att främja paraidrott och fysisk aktivitet bland personer med funktionshinder. Regeringsinitiativ och engagemang från den privata sektorn kan bidra till att öka tillgången till dessa möjligheter. Genom att främja paraidrott och fysisk aktivitet kan individer med funktionsnedsättning förbättra sin fysiska och mentala hälsa, vilket leder till en bättre livskvalitet.

Vad är paraidrott eller parasport?

Paraidrott, som tidigare kallades handikappidrott eller funktionshinderidrott, är det samlande namnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning. I motsats till andra idrotter delas de tävlande in efter både kön och funktionsnedsättning, samt viktklasser i brottning. I paraidrotten finns det tre olika grupper av funktionsnedsättningar: rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning eller synskada. 

Paraidrott är ett viktigt sätt för människor med funktionsnedsättning att visa att de kan delta i samhället på liknande villkor som alla andra. Det finns också många andra fördelar med idrott, det handlar om glädje och gemenskap, men det är också ett sätt att träna och hålla sig i form. Många får dessutom nya vänner och stärker sitt självförtroende genom att idrotta. 

Inom paraidrotten är regler och utrustning anpassade för människor med funktionsnedsättningar så att det inte ska finnas några hinder att utöver idrotten samt att alla som är med kan tävla mot varandra på ett jämlikt och rättvist sätt. 

Paralympiks eller handikapp-OS är parasportens motsvarighet till de olympiska spelen och anordnas varje år, på samma plats som OS, men oftast några veckor senare. Paralympics är endast öppet för personer som har rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. 

Vill du hitta en träningsform så har Parasport Sverige en samlingssida för paraidrotter i Sverige där man kan söka och sortera utefter plats, träning och funktionsnedsättning. Kanske du vill testa på någonting lugnare såsom dans, bågskytte eller framerunning, eller sporter med mer tempo såsom basket, fotboll eller cheerleading? Parasport Sverige erbjuder även kompetensstöd för att svensk idrottsrörelse kan bli mer inkluderande för personer med funktionsnedsättning. 

Läs mer

Personlig assistans

Parasport, hitta sport och kompetensstöd

Lämna en kommentar