Internationella Autismdagen 2023

Publicerad: mars 2023

Internationella Autismdagen – 2 april 2023

På FN:s sida kan man läsa om årets fokus på Internationella Autismdagen 2023 (på engelska World Autism Awareness Day – WAAD). I år handlar det om att förvandla eller förändra vårt narrativ (våra berättelser) med särskild tyngd på autism i hemmet, på jobbet, inom konsten och i politiken. Det handlar om att förändra sättet vi pratar om autism, att ta oss bort ifrån idén att ”bota” autismen till att istället fokusera på att acceptera, stödja och inkludera personer med autism och förespråka deras rättigheter. För många blir det en väldigt stor skillnad i känsla av att ha ett värde/värdighet och självkänsla. Personer med autism möter fortfarande diskriminering och andra utmaningar, och det finns ett brett utbud av talanger som inte känns igen eller erkänns av omvärlden. Det här är någonting som FN vill belysa i år med den Internationella Autismdagen 2023.

Vad är Autism?

Autism eller autismspektrumtillstånd (AST) är ett neurobiologiskt tillstånd som påverkar hur en person interagerar med andra människor, förhåller sig till miljön och reagerar på olika situationer. I Sverige uppskattas det att 1-2 procent av befolkningen har en diagnos inom autismspektrumtillstånd, dit autism tillhör.

Symptom som ofta förekommer hos personer med autism är svårigheter att tolka kroppsspråk och förstå andras känslor och tankar, att ha problem med att anpassa sig till förändringar och att ha specialintressen, eller att bete sig repetetivt. Personer med autismspektrumtillstånd kan också ha problem med att kommunicera och socialisera, samt ha svårt att reglera sina egna känslor.

De flesta personer med autism behöver extra stöd och hjälp. Det kan inkludera både emotionell och fysisk stöd, samt stöd för att hjälpa till att förstå sociala konventioner och anpassa sig till olika miljöer. I Sverige finns det ett stort antal organisationer och stödverksamheter som erbjuder stöd till personer med autism.

Autism är komplext och påverkar varje person olika. Det är viktigt att förstå att autism inte är någonting som personer behöver ”övervinna” eller försöka göra sig av med. Istället bör man fokusera på att acceptera och stötta dem som har autism, så att de kan få ett gott liv.

Läs mer på Wikipedia om Internationella Autismdagen (obs på engelska)

Dikt – Internationella Autismdagen – Inspirera Assistans

Här har vi en dikt skriven av en AI (Artificiell Intelligens) om Autism, på engelska. Tycker du att den är bra eller dålig? Har du en egen dikt om Autism, eller en bättre AI-dikt? Kommentera gärna!

International Autism Day is here
A special time of the year
Where people around the world
Come together and learn not to fear

We come together for those with autism
And advocate to open our hearts freely
We come together to lend support
And show that our love will not abort

Let´s let autism be a subject we lift
And tell their unique stories
Let’s celebrate all their unique gifts
And bring appreciation into our midst

Let’s celebrate International Autism Day
And meet every person with empathy
Let´s be sure to give everyone a chance
To grow in love, hope, and acceptance

#autism #inspireraassistans #personligassistans #personligassistansnärdenärsombäst #diktomautism #dikt

Läs mer

Om oss
Personlig assistans
Personlig assistans för vuxna
Personlig assistans för barn
Ansök om personlig assistans / Byta assistansbolag
Juridisk rådgivning – kostnadsfritt

Lämna en kommentar