Personlig assistent – nära anhörig

Januari 2023

Vanligt att nära anhöriga är personliga assistenter

Att vara personlig assistent och nära anhöriga är ganska vanligt i Sverige. En rapport från Försäkringskassan1 visade att var femte assistent var en nära anhörig. När barn blivit beviljade personlig assistans så är det nästan alltid en förälder som är personlig assistent till barnet.

Förälder, personlig assistent och egen arbetsgivare

För många föräldrar som tar på sig rollen som personlig assistent till sitt barn betyder det att de går från att vara ”bara” anhörig/förälder, till att vara: anhörig, personlig assistent och dessutom ta hand om allt det administrativa som det innebär att vara egen arbetsgivare. Om barnet är under 18 år så kan det minderåriga barnet vara egen arbetsgivare via vårdnadshavaren. Då måste någon av vårdnadshavarna registrera sig hos Skatteverkets arbetsgivarregister. Som egen arbetsgivare behöver du utöver att bara personlig assistent även exempelvis: sköta det administrativa arbetet som kommer av att vara egen arbetsgivare, vara uppdaterad på lagar och bestämmelser, ha kontakt med Försäkringskassa/kommun med mera. Det är också viktigt att exempelvis ha planerat för vad som händer om du själv blir sjuk.

Försäkringskassans rapport2 visade att nära anhöriga utgör ungefär en fjärdedel av all utförd assistans. Den största gruppen assistenter till nära anhöriga är föräldrar, framförallt mammor, där många arbetar över 40 timmar per vecka.

Att få stöd av en privat anordnare av assistans

Privat assistans har fler fördelar, bland annat:

  • Anhörigassistenter har rätt till OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete
  • Det är du själv bestämmer vem som ska anställas som personlig assistent
  • Du kan få hjälp med ansökan om assistansersättning

Personlig assistent och nära anhörig – lön

Vad gäller lön för en personlig assistent till en nära anhörig så täcks den av assistansersättningen. För år 2023 är assistansersättningen är 324,50 kronor per timme, men man kan ansöka om förhöjt timbelopp om man kan visa att man har högre kostnader för assistenten. Den högsta möjliga ersättningen för 2023 är 363,44 kronor per timme. Assistansersättningen är skattefri för dig som har rätt till assistans. Ersättningarna som betalas ut till de personliga assistenterna är däremot skattepliktiga. Se länkar längre ner för mer information från Skatteverket och Försäkringskassan.

Personlig assistent och nära anhörig – egenskaper

Om du väljer eller funderar på att anställa en nära anhörig som personlig assistent så är det ofta redan en person som du trivs med i vardagen. Är du förälder till ett barn med beviljad personlig assistans så har du redan väldigt starka band till den som du ska vara personlig assistent till. Det är en viktig aspekt eftersom man ska spendera mycket tid tillsammans. Man kan man även fundera över aspekter såsom vilka kvalifikationer och egenskaper en personlig assistent behöver för att stötta och hjälpa på bästa sätt.

Att skilja på arbete och vardag

Det kan vara svårt att skilja mellan vardag och arbete för en personlig assistent som är nära anhörig, särskilt om man bor tillsammans. Men att skilja på arbete och vardag är viktigt för en människas välmående. Här följer några av våra tips på hur du kan göra för att hitta balans i vardagen:

  • Gör en arbetsbeskrivning som är så tydlig och detaljerad som möjligt
  • Ta tillvara på dina egna fritidsintressen
  • Hitta tid för dig själv och nära vänner
  • Försök att hitta tider varje dag eller vecka som är avsatta för din återhämtning
  • Använd en app eller annat hjälpmedel för avslappning eller mindfullness.

Läs mer

Källor och mer läsning

Lämna en kommentar