Personlig assistent lön

Uppdaterad i maj 2023, av Inspirera Assistans

Vi söker sommarjobbare 2023!

Lön för personliga assistenter

Personliga assistenter är ofta anställda av antingen en privat anordnare eller kommunen och deras lön bestäms av arbetsgivaren. Lönen kan variera beroende på exempelvis erfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter samt om det finns kollektivavtal.

En utmaning är att personliga assistenter ofta har oregelbundna arbetstider, vilket kan göra det svårt att planera sin lön och fritid eftersom man kan behöva arbeta övertid eller på obekväma tider.

Det är viktigt att betona att personliga assistenter är en ovärderlig del av samhället och att deras arbete är avgörande för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt liv. Det är därför viktigt att se till att de får en lön som motsvarar deras viktiga arbete och som gör det möjligt för dem att leva ett bra liv.

Vad har personliga assistenter i lön? 

Lönen för en personlig assistent är oftast unik för just den personen. Det är många faktorer som kan påverka vilken lön du får, exempel på vad som kan påverka är erfarenhet som personlig assistent och även arbetslivserfarenhet i allmänhet, vilken utbildning du har, vilka arbetsuppgifter du ska utföra eller referenser/arbetsresultat.

Information om lön på Inspirera Assistans

Utöver din unika timlön eller månadslön så kan det vara bra att veta att semesterersättning tillkommer med 12% på lönen samt att vi har OB-tillägg. OB-tillägg innebär att du får extra ersättning vid jour eller på helger (eller vid annan så kallad obekväm arbetstid). Ersättningen ligger mellan drygt 23 sek per timme och upp till 115 sek per timme. Vi har kollektivavtal hos Vårdföretagarna Almega som reglerar detta.

Hos Inspirera Assistans har vi friskvårdsavdrag. Friskvård är till för att du ska må bättre och undvika sjukdomar. Det gäller exempelvis motion, kostråd, massage eller andra hälsoinsatser för anställda.

I övrigt så erbjuder vi även kontinuerligt utbildningar, vi betalar så kallade assistansomkostnader, samt har roliga aktiviteter för våra assistenter.

Statistik lön personlig assistent 2022

På Statistiska centralbyråns hemsida kan man läsa att genomsnittslönen före skatt ligger på 29 000 sek per månad.

Vi kan också se detaljerad information uppdelat på ålder, kön och om det är privat eller offentlig sektor, se nedan. Det finns en tabell som du kan sortera efter ålder, utbildning och sektor på SCBs hemsida här.

I genomsnitt per månad (före skatt)

ÅlderOffentlig sektorPrivat sektor
17-2427 10027 200
25-3428 70028 300
35-4430 40028 900
45-5431 20029 200
55-6431 50029 400
65-6631 30028 900
Totalt ålder30 20028 700
Statistik hämtad på SCBs hemsida i november 2022

Tips för personliga assistenter – löneförhandling

En personlig assistent är ovärderlig, du gör ett meningsfullt arbete och gör skillnad för andra människor, på riktigt. En personlig assistent måste ha servicekänsla, empati och känna ansvarstagande. Det är ett stort ansvar att finnas nära och hjälpa en medmänniska och ha respekt för privatliv och integritet. Trots detta viktiga arbete så kan det hända att du kämpar för att få den lön du förtjänar. Här kommer några viktiga tips och strategier för hur du kan förhandla fram en rättvis lön som återspeglar dina färdigheter och din erfarenhet.

Förstå din värde som personlig assistent

För att förhandla om en rättvis lön är det viktigt att förstå din värde som personlig assistent. Du har en unik uppsättning färdigheter och erfarenheter som gör att du kan utföra ditt jobb på ett effektivt och professionellt sätt.

Som personlig assistent har du förmodligen erfarenhet av att arbeta med människor och har en stark känsla av empati och respekt för andra. Du har också sannolikt utvecklat andra färdigheter som är viktiga för att kunna utföra jobbet på ett effektivt sätt.

Att förstå din värde som personlig assistent är viktigt för att kunna förhandla om en lön som återspeglar din kompetens och erfarenhet.

Förhandla om din lön med din arbetsgivare

När du har undersökt lönenivåerna för personliga assistenter (se ovan) är det dags att förhandla din lön med din arbetsgivare. För att förhandla om en rättvis lön är det viktigt att förbereda dig på ett professionellt sätt.

Du bör förbereda en lista över dina färdigheter och erfarenheter och hur de kan bidra till just den tjänst du söker. Du bör också vara beredd att förklara varför du förtjänar den lönen baserat på din kompetens och erfarenhet.

Det är också viktigt att vara tydlig och konkret när du förhandlar om din lön. Ange en specifik lön som du anser är rimlig baserat på dina färdigheter och erfarenheter.

Överväg ytterligare förmåner

I vissa fall kan det vara svårt att förhandla om en högre lön, men det kan finnas andra förmåner som du kan överväga istället.

Till exempel kan du ha i åtanke förmåner såsom OB-tillägg, friskvårdsbidrag eller kompetensutveckling/utbildning för professionell utveckling.

Att överväga ytterligare förmåner kan hjälpa dig att förbättra din totala kompensation och göra din anställning mer givande och tillfredsställande.


Läs mer

Lämna en kommentar