Alternativ till tal och skrift

Publicerat av Inspirera, 2023-11-24
Vid pennan: Isabelle Un, samordnare

Om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

För många av oss är det en självklarhet att kunna kommunicera verbalt och med skrift. För en del är inte detta möjligt. AKK innebär ett stöd för de personer som inte har möjlighet till att kommunicera via tal, då kan man exempelvis använda sig av teckenspråk med händer, bilder och bliss-symboler. Att kunna kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet, därav har AKK varit till stor hjälp för många människor.

För de som har någon typ av funktionsnedsättning kan det vara svårt att kommunicera. Exempelvis vid intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, hörselnedsättning, autism och förvärvade hjärnskador. På så sätt kan AKK vara en viktig del i deras liv.

Vad är AKK?

Grafisk AKK innebär bilder, fotografier och symboler som kan introduceras i tidig ålder som ett alternativ till kommunikation. Det är ett samlingsnamn för olika kommunikationsmetoder som används när tal inte är tillräckligt för att möta en individs kommunikationsbehov. Det inkluderar allt från manuella system som tecken och symboler till mer tekniska lösningar som samtalsapparater och pratapparater.

Bland dessa finns Bliss, PECS (Picture Exchange Communication System) och Pekprat, samt TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Bliss

Bliss är ett symbolsystem utvecklat för att underlätta kommunikation. Det består av över 2000 symboler som representerar både konkreta objekt och abstrakta begrepp. Dessa symboler används för att skapa meningar och uttryck, vilket gör det möjligt för användaren att kommunicera mer komplext och detaljerat.

PECS

PECS å andra sidan är en metod där bilder används för att underlätta kommunikation. Personen lär sig att byta en bild mot det objekt eller den handling som bilden representerar. Detta system hjälper individer att uttrycka sina behov och önskemål utan att vara beroende av tal.

Pekprat

Pekprat involverar en kombination av pekande och verbal kommunikation. Användaren pekar på bilder, symboler eller objekt samtidigt som ord eller fraser kan uttalas. Detta stödjer förståelsen och hjälper till att bygga broar mellan icke-verbal och verbal kommunikation.

TAKK

TAKK, eller ”tecken som stöd”, är en metod där man använder tecken från teckenspråk samtidigt som man talar. Det hjälper inte bara att visualisera det som sägs, utan också att betona nyckelord i kommunikationen, vilket gör det enklare för mottagaren att förstå och följa med i samtalet.

Samtalsapparater och pratapparater

Förutom dessa metoder finns det också olika tekniska hjälpmedel såsom samtalsapparater och pratapparater. Dessa enheter kan programmeras med inspelade meddelanden som användaren kan välja genom att trycka på knappar eller peka på skärmen. Det gör det möjligt för personer som har svårt att tala att ändå kunna kommunicera sina tankar, känslor och behov. Dessa apparater kan vara särskilt användbara i situationer där en individ inte kan använda eller har begränsad förmåga att använda traditionella kommunikationsmetoder.

Genom dessa olika kommunikationsmetoder och hjälpmedel kan individer med olika typer av kommunikationssvårigheter få möjligheten att uttrycka sig och interagera med sin omvärld på ett mer effektivt sätt.

Lär känna Sabina som kommunicerar med Bliss

Sabina är en 28 årig tjej som har en CP skada sedan födseln vilket gör att hon inte kan tala. Då hennes CP skada endast har drabbat henne fysiskt valde man att introducera Bliss via habiliteringen redan vid 3 års ålder.

Sabina använder det grafiska symbolspråket Bliss, där man genom grundsymboler kan blida olika meningar och begrepp. I början trodde inte hennes föräldrar att hon skulle klara av det, att det skulle vara för svårt för henne att lära sig alla symboler och använda sig av Bliss.

Sabina berättar att ingen hon kände kunde Bliss, inte heller hennes pedagoger på förskolan hade arbetat med det. Men hon fick öva dagligen på förskolan och vara med i olika Blissgrupper via habiliteringen.

Blissen gjorde att jag tyckte det blev roligt att prata, jag fick äntligen göra min röst hörd då jag fick ett språk att använda mig av.

Sabina

Hon har nu i vuxen ålder fått vara med och introducera bliss för yngre barn via grupper på habiliteringen. Det tycker hon har varit jättekul, att få vara en hjälp för andra i samma situation. Hon uppmanar de som har ett begränsat tal att hitta ett AKK som passar dem.


Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar