Utbildning och utveckling på Inspirera Assistans

Publicerat av Inspirera Assistans 2023-11-10
Vid pennan: Isabelle Un, samordnare

Hur vi säkerställer kvalitet i vår assistans och på vår arbetsplats?

Veckans utbildning om vikten av god arbetsmiljö

I veckan har några av våra nya medarbetare på administrationen fått gå en utbildning inom arbetsmiljö. Vi värdesätter högt att våra anställda är uppdaterade och utbildade inom väsentliga områden, för att vi ska kunna bedriva den i särklass bästa assistansen och ha den bästa arbetsplatsen för vår personal, därför ser vi till att hålla regelbundna utbildningar. På så sätt kan våra anställda på administrationen vidareutbilda våra assistenter om hur vi tillsammans kan uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Så säkerställer vi på Inspirera att arbetsmiljön är god för våra assistenter

Regelbundna personalmöten

Genom att ha regelbundna personalmöten månadsvis, där arbetsmiljö är en stående punkt, så har assistenterna möjlighet att diskutera arbetsmiljön. På så sätt kan vi också upptäcka eventuella risker som behöver åtgärdas. Vi erbjuder också medarbetarsamtal årligen där arbetsmiljön diskuteras. Inspirera arbetar med systematisk arbetsmiljö vilket innebär att vi undersöker, genomför och följer upp verksamheten så att olycksfall och ohälsa kan förebyggas.

Årliga skyddsronder och medarbetarundersökningar

Våra samordnare genomför årliga skyddsronder tillsammans med assistenterna som innefattar riskbedömningar för den sociala, organisatoriska, fysiska och ergonomiska arbetsmiljön. Syftet med skyddsronden är att ta fram underlag för det som måste prioriteras och åtgärdas för att förebygga skada. Något som också uppskattats av våra assistenter på Inspirera är att vi skickar ut medarbetarundersökningar för att få en helhetsbild hur de upplever det på arbetsplatsen. På så sätt kan vi ta fram handlingsplaner anpassat för varje kontor.

Vad tyckte våra anställda om utbildningen?

Nedan följer citat från våra anställda om vad de tyckte om utbildningen. Vi följer alltid upp så att vi kan göra mer av det som är bra och förbättra oss hela tiden.

” Mycket givande och framför allt viktig utbildning. Alltid bra att få en uppdatering för att vi ska kunna vara den bästa arbetsplatsen för våra assistenter.”

”Rolig och givande utbildning!”       

” Det var lärorikt, jag fick svar på några frågor jag hade, man kan aldrig få för mycket information om rättigheter inom arbetsmiljö.”

”Man hör ofta att man ska arbeta enligt arbetsmiljölagen och det som oftast kommer upp är SAM (systematisk arbetsmiljö), men nu fick jag även lära mig vad OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) är och varför det är så viktigt. Målen med OSA är att främja hälsan på arbetsplatsen och försöka förhindra ohälsa. Dess syfte är att förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.”

”Kul med nya verktyg att kunna ha med sig och använda i vårt dagliga arbete.”

”Lärorik och nyttig utbildning känner att jag fick mer kött på benen.”

”Jag har alltid tyckt att arbetsmiljö är ett tungt ämne, med mycket att hålla reda på. Men med hjälp av en bild som föreställer ett pussel så föll ”bitarna” på plats. Det blev mer tydligt, enkelt att förstå: Undersök, bedöm, genomför och följ upp.”


Bli en del av Inspirera Assistans – sök jobb hos oss

Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar