För lite assistansersättning till för få

Ett samhälle som vänder ryggen till de mest sårbara

Inspirera Assistans, Stockholm, 10 oktober 2023

Barn med funktionsnedsättningar har inte fått den ökade rätt till assistans som Försäkringskassan förutspådde med nya lagändringen. Assistansersättningen har inte heller höjts i takt med löneökningar eller inflation. Detta är en besvikelse och ett bakslag för alla de som är beroende av assistansersättning för att kunna leva ett liv som alla andra. 

2023 har så här långt blivit ett besvikelsens år för alla oss som brinner för att personer med funktionsvariationer ska få möjlighet att leva som andra. Höstbudgetens uppräkning av assistansersättningen stannade vid 2,5%. Det är långt ifrån vad som hade krävts för att kompensera för löneökningar på över 4 % och en ännu högre inflation. 

”Ett samhälles styrka mäts i dess solidaritet med sina svaga grupper och nu går det tyvärr åt fel håll. Inspirera fortsätter att med full kraft driva ärenden hos myndigheter och domstol för att försvara våra befintliga och blivande kunders intressen. Nu krävs också att våra politiker och myndigheter inser allvaret i situationen och agerar” Carl Georgsson, VD på Inspirera Assistans

Tillämpningen av efterlängtad ny lagstiftning, som skulle ge fler barn rätt till assistans, har i Försäkringskassans händer givit det motsatta resultatet. I stället för att ge över 700 barn med behov rätt till assistans, har mindre än 10 fall beviljats. Ser man på helheten så fortsätter antalet beviljade fall av assistans att minska i Sverige. Utvecklingen vi ser kommer fortsätta att ställa familjer inför orimliga situationer där de inte får grundläggande behov tillgodosett.

Den här utvecklingen tar oss längre bort från målet med lagstiftningen, som var att fler människor med behov skulle få rätt till assistans. Det är verkliga familjer och individer som kämpar med verkliga utmaningar. 

Relaterad artikel

Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar