Positivt utfall i förvaltningsrätten

Inspirera Assistans fick ett positivt utfall i förvaltningsrätten för 4 årig pojke i behov av assistans

Inspirera Assistans, Stockholm, 26 oktober 2023


I ett viktigt rättslig avgörande har Inspirera Assistans lyckats uppnå ett positivt utfall för en 4-årig pojke som Försäkringskassan tidigare helt nekat assistansersättning. Försäkringskassans initiala beslut baserades på uppfattningen att det inte kunde fastställas varaktigheten av barnets aktivitetsbegränsning och på en läkares uttalande om att pojken förväntades bli mer självständig med åren.

För kundens räkning framfördes bestämt att pojken, som har varit förlamad i tre år sedan insjuknandet, inte har sett några tecken på förbättring. Vidare underströks att prognosen för eventuell förbättring är både avlägsen och högst osäker. Med bland annat dessa argument framfördes att pojken uppfyller kraven för personkretstillhörighet enligt 1 § 3 LSS och att ärendet skulle återförvisas till Försäkringskassan för ytterligare utredning.

Förvaltningsrätten biföll vår kunds talan och konstaterade att pojken uppfyller kriterierna för personkretstillhörighet enligt 1 § 3 LSS. Målet kommer nu att överlämnas till Försäkringskassan för fortsatt prövning.

Vi på Inspirera Assistans är tacksamma och stolta över detta utfall och att vi hjälpt till att bevaka vår kunds rättigheter. Vi fortsätter vår strävan att försäkra oss om att de mest sårbara i vårt samhälle får den rättvisa och omsorg de förtjänar.

Relaterad artikel

Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar