Hur man väljer en seriös assistansanordnare?

Publicerad av Inspirera Assistans, 2023-11-10

En vägledning hur man väljer seriös assistansanordnare från IfA och Ekobrottsmyndigheten

När det kommer till val av assistansanordnare vill alla ha en anordnare som är pålitlig, etisk och med hög kvalitet i sin verksamhet. Ett samarbete mellan IfA (Intressegruppen för assistansberättigade) och Ekobrottsmyndigheten har resulterat i en vägledning som vad man bör beakta för att välja rätt anordnare. Webbtidningen Heja Olika listade de åtta viktigast punkterna i vägledningen. Vi har sammanfattat det hela och hur Inspirera Assistans AB lever upp till vägledningen nedan. Allt material finner du på IfAs hemsida.

Skillnaden mellan privata och kommunala assistananordnare

Utöver nedan punkter är det enligt vår och våra kunders erfarenhet värdefullt att assistansanordnaren erbjuder god och kostnadsfri juridisk rådgivning åt sina kunder. Det är också något som tydligt skiljer privata och kommunala assistansanordnare, där de senare ju är beslutande myndighet kring assistans och då inte samtidigt kan företräda sina kunder mot sig själva eller Försäkringskassan. Inspireras kunder har tillgång till kostnadsfri juridisk expertis.

”Valet av assistansanordnare är viktigt och svårt. Kundens valfrihet är en hörnsten i lagstiftningen kring personlig assistans. Samtidigt är det svårt för utomstående att bedöma kvalitén hos en viss assistansanordnare. Vägledningen är en bra början och fångar upp viktiga kvalitetsparametrar. Att dessutom lyssna på referenser, kika på kundundersökningar och bilda sig en uppfattning om hur assistansanordnare arbetar med värdegrundsfrågor tycker jag ska till. Ta dig tid att sitta ned med företrädare för den eller de assistansanordnare du överväger att välja. Det ska kännas rätt i maggropen helt enkelt. Glöm sedan inte att du som kund alltid har rätten att byta assistansanordnare.”

Carl Georgsson, VD Inspirera Assistans AB

Lista för dig att checka – seriös assistansanordnare

Kontrollera med IVO om anordnaren har tillståndja/nej
Begär ut tillståndsbevis för att kontrollera dess legitimitetja/nej
Kolla upp om några tillsynsbeslut fattats på grund av brister i verksamhetenja/nej
Kontrollera att assistansanordnaren kan ta emot direktbetalning från Försäkringskassan eller kommunenja/nej
Undersök om några beslut om stopp av utbetalningar fattatsja/nej
Försäkra dig om att anordnaren står som arbetsgivare på assistenternas anställningsavtal. Kontrollera anordnarens registrering hos Skatteverket och att lönerna betalas korrektja/nej
Undersök vem eller vilka som står som företrädare och om de också bedriver verksamhetenja/nej
Ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation kan vara en kvalitetsstämpelja/nej
Kontrollera att det finns ett kollektivavtal undertecknat av arbetsgivaren. Ring eller mejla fackförbundet för verifikationja/nej
Kolla upp företrädarnas bakgrund och hur länge de varit aktiva inom branschenja/nej
Revisorer spelar en nyckelroll för att försäkra en korrekt ekonomisk rapporteringja/nej
Lista att checka

Inspirera Assistans checkar alla punkter

Har anordnaren tillstånd?

Kontrollera med IVO om anordnaren har tillståndInspirera har haft LSS tillstånd sedan starten 2013
Begär ut tillståndsbevis för att kontrollera dess legitimitetEn länk till vårt senaste tillståndsbevis finns HÄR
Kolla upp om några tillsynsbeslut fattats på grund av brister i verksamhetenDet finns inga tillsynsbeslut fattade på grund av brister i verksamheten avseende Inspirera
Tillstånd

Betalas assistansersättningen till anordnaren?

Kontrollera att assistansanordnaren kan ta emot direktbetalning från Försäkringskassan eller kommunenInspirera tar emot direktbetalning från Försäkringskassan och kommuner för alla våra kunder
Undersök om några beslut om stopp av utbetalningar fattatsInget beslut om stopp för utbetalningar har fattats avseende Inspirera
Assistansersättning

Är assistansanordnaren arbetsgivare för assistenterna?

Försäkra dig om att anordnaren står som arbetsgivare på assistenternas anställningsavtal. Kontrollera anordnarens registrering hos Skatteverket och att lönerna betalas korrektInspirera är arbetsgivare för samtliga assistenter i verksamheten och är registrerad hos Skatteverket
Arbetsgivare

Är det rätt personer som företräder verksamheten?

Undersök vem eller vilka som står som företrädare och om de också bedriver verksamhetenBekräfta att dessa personer också är prövade i IVO:s tillståndsprövning. Inspirera Assistans AB ägs till 100 % av Olga Manioura och hon och bolagets ledning samt styrelse är anmäld och registrerad hos IVO. Olga är även registrerad som verklig huvudman hos Bolagsverket
Företrädare

Är anordnaren medlem i en arbetsgivarorganisation?

Ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation kan vara en kvalitetsstämpelKontakta organisationen direkt för bekräftelse. Inspirera är medlem hos Almega, Vårdföretagarna
Arbetsgivarorganisation

Har de anställda kollektivavtal?

Kontrollera att det finns ett kollektivavtal undertecknat av arbetsgivaren. Ring eller mejla fackförbundet för verifikationInspirera har kollektivavtal med Vårdföretagarna och Kommunal för våra personliga assistenter.
Kollektivavtal

Hur länge har personerna drivit verksamheten?

Kolla upp företrädarnas bakgrund och hur länge de varit aktiva inom branschenInspirera Assistans AB grundades 2013. Många av våra medarbetare, både assistenter och inom administrationen, har lång erfarenhet från assistansbranschen.
Bakgrund

Har anordnaren en revisor?

Revisorer spelar en nyckelroll för att försäkra en korrekt ekonomisk rapporteringInspireras huvudrevisor är auktoriserad och heter Olof Strömberg, verksam vid Crowe Osborne AB
Revisor

Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar