Nöjda assistenter och medarbetare 2023

Mars 2023

På Inspirera Assistans mäter vi kontinuerligt våra medarbetares nöjdhet, som en del av vårt viktiga och systematiska arbetsmiljöarbete. Vårt syfte är att få en tydlig bild över vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla, för att skapa en ännu bättre arbetssituation för alla medarbetare hos oss. Medarbetarenkäten genomfördes i samarbete med Origo Group i mars 2023. Att våra medarbetare är vår viktigaste resurs syns tydligt i detta mycket positiva och glädjande resultat.

Medarbetarenkäten genomfördes i samarbete med Origo Group i mars 2023.

Högre eNPS än benchmark – alla kategorier

På frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Inspirera Assistans till en vän eller bekant?” fick vi ett eNPS 38. För att sätta det i perspektiv, så är ett resultat mellan 0-30 bra (det är möjligt att få minus) och riktmärket/benchmark för alla branscher är 12.

Men det var inte bara rekommendationsgraden som var hög, Inspirera Assistans fick genomgående högre betyg inom alla frågeområden jämfört med bolag i alla branscher. Exempelvis så upplever medarbetarna arbetssituationen väldigt positivt, där vi fick total 4,1 jämfört med branschen där riktmärket/benchmark är 3,8. Under kategorin hälsa och välmående så fick Inspirera Assistans ett betyg på 3,9 jämfört med riktmärket/benchmark 3,5. Andra frågeområden var: engagemang, arbetssätt och verktyg, gemenskap och kultur samt ledarskap och stöd.

”Medarbetarna är vår viktigaste resurs inom Inspirera, så det är både viktigt och glädjande att vi har fått ett så här positivt resultat på medarbetarundersökningen 2023. Att vi tillsammans skapar arbetsplatser där man trivs och utvecklas är grunden för vår verksamhet och för personlig assistans av högsta kvalitet. Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder, vilket vi ser bevis på varje dag.  Det viktiga för oss nu är att inte nöja oss med detta utan fortsätta utveckla vårt erbjudande som både arbetsgivare och anordnare.”

VD, Carl Georgsson

Vad är nästa steg?

Resultatet presenteras i ett HR-verktyg inom kort för alla enhetschefer, där kommer de även att finna förslag på handlingsplan. Varje enhetschef får också ett individuell vägledning med HR och Verksamhetschef för att kunna stötta samt ge tips och råd. Vi har planerat att presentera hela resultatet samt lyfta goda exempel för alla medarbetare då vi ses nästa gång, som en grund och plan för framtida undersökningar, det är en kontinuerlig process.

Vad betyder eNPS och NPS?

”eNPS” är ett medarbetar-nöjdhets-index som står för Employee Net Promoter Score.
NPS står för Net Promoter Score.
De bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?” Frågan besvaras sedan på en elvagradig skala från 0-10. De som ger betyget 0-6 betecknas Detractors, de som anger betyget 7-8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Promoters. Net promoter score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6. Källa: Wikipedia

Datum publicerat: 2023-03-28, Författare: Inspirera Assistans marknadsavdelningen

Lämna en kommentar