Rätt assistansbolag?

November 2022

Hjälp att hitta rätt assistansbolag

Det kan vara svårt att veta vilket assistansbolag man ska välja för personlig assistans. Det finns en mängd olika jämförelsesidor och kanske kommunen och/eller försäkringskassan har gett sina förslag och råd. Vi frågade våra kunder hur de gjorde för att hitta rätt och vad som var viktigt för dem. Det var ungefär 20% av våra kunder som svarade på enkäten. Förhoppningsvis ger dig dig lite guidning i vilka frågor du skulle kunna ställa och vad du kan ha i åtanke.

Vad är viktigt att tänka på när man väljer assistansbolag?

Flera av våra kunder nämner trygghet som en viktig aspekt, att känna förtroende för de som jobbar och att det finns bra personal runt omkring. Värdegrunden, allas lika värde och att ha en nära kontakt med bolaget är andra aspekter som våra kunder lyfter. Övriga delar som var viktigt att tänka på för våra kunder var att: man blir lyssnad på, bolaget är lokalt aktivt, man får förtroende för bolaget, man får personlig kontakt, lönerna för personalen är bra, man följer lagar och förordningar, man får riktigt stöd, man är seriös, man får personlig service, man är villig att lösa deras problem, man får bra rättshjälp, man ser till deras bästa, man finns där för dem, bemötandet och kontakten ska vara nära och bra, man får tillit och att bolaget har kollektivavtal. Sist men inte minst att man blir rekommenderad av någon.

Resultatet i ordmoln

I ordmolnet nedan så kan du se alla svar och vad våra kunder tyckte var viktigt, de större orden betyder att fler personer svarade just det ordet.

Lämna en kommentar