Den nya YH-utbildningen för personliga assistenter

Publicerat av Inspirera Assistans 7 augusti, 2023

Personliga assistenter som vill höja sin kompetens

Assistansakademin, understödd av ett tiotal assistansanordnare, har lanserat nya YH-utbildningar för att höja kompetensen inom yrket. Dessa utbildningar inkluderar tre helt nya kurser fokuserade på förebyggande stöd, kvalificerad omvårdnad och assistans vid nedsatt autonomi. Kurserna är särskilt avsedda för nuvarande assistenter som vill utöka sina kunskaper. Centrala teman inkluderar assistansanvändarens autonomi, ledarskap, etik, arbetsrätt, kommunikation och interaktion. De nya YH-utbildningarna från Assistansakademin är till för de som redan har arbetslivserfarenhet inom personlig assistans. Enligt en artikel på HejaOlika har denna nya utbildning fått en ”rivstart”, vilket tyder på det stora intresset och behovet som finns i samhället.

Yrkeshögskoleutbildning (YH) i Sverige är en postgymnasial utbildningsform som kombinerar teoretisk inlärning med arbetsrelaterad erfarenhet, designad för att uppfylla arbetsmarknadens behov. Grundkravet är att man ska ha tagit studenten från gymnasiet, men i vissa fall är de utbildningar som är specialiserade för en viss yrkesgrupp.

”Jag tycker det är en mycket bra satsning på det viktiga och värdefulla yrket personlig assistans. Att vara personlig assistent har länge ansetts i allmänhet vara ett så kallat ”genomfartsyrke” dvs att man jobbar som personlig assistent under en kortare period och inget man jobbar med en längre tid. Denna utbildningsmöjlighet för vår yrkeskår kommer höja både yrket som sådant och även vara till gagn för de assistansberättigade. Vi har gått ut med intern information till våra assistenter om YH-utbildningen och hoppas att det kan finnas många som är intresserade av denna utbildning och vi finns behjälpliga om man har frågor och funderingar om man som assistent i Inspirera  är intresserad av att ansöka till utbildningen.”

Linda Niberius, verksamhetschef Inspirera Assistans AB

Fler personliga assistenter med hög kompetens

Specialiserade utbildningar för personliga assistenter är någonting som efterfrågas hela tiden. Yrket är unikt på så vis att det kräver en kombination av medicinsk kunskap, juridisk förståelse och mjuka färdigheter.

Vem kan söka?

Utbildningen är öppen för dig som arbetar, eller har arbetat som personlig assistent. Den bygger till viss del på dina personliga yrkeserfarenheter, och det är därför nödvändigt att du har dokumenterad arbetsbakgrund som personlig assistent.

Avgiftsfritt och på distans

Dessa utbildningar är specifikt inriktade för kompetenshöjning för dig som är personlig assistent, de är avgiftsfria, du kan söka CSN och de är helt på distans. Du kan antingen ta tjänstledigt eller studera och arbeta samtidigt då ingen av kurserna är på heltid.

För mer information om denna utbildning och hur man ansöker, besök AssistansAkademin här.

Mer information – utbildningsalternativ

Yrkeshögskoleutbildningar med kursstart hösten 2023 – Observera att du måste ansöka innan den 13 augusti!

  1. Arbetsledning inom personlig assistans (60 poäng)
  2. Förebyggande stöd inom personlig assistans (20 poäng)
  3. Kvalificerad omvårdnad inom personlig assistans (20 poäng)
  4. Personlig assistans till personer med nedsatt autonomi (20 poäng)

Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar