Inspirera Assistans vinner fall i Kammarrätten

Inspirera Assistans vinner fall i Kammarrätten och säkrar personlig assistans för barn i samband med sjukhusvistelse

Inspirera Assistans den 22 september 2023

Två barn får behålla sin assistansersättning under vistelse på sjukhus

Inspirera Assistans är stolta att meddela en betydelsefull rättslig framgång i Kammarrätten i Stockholm. I två ärenden mot Försäkringskassan gav kammarrätten barn, vid tidpunkten 5 år gamla, rätt att behålla sin assistansersättning under de ca 18 dagar som barnen vistades på sjukhus. Inspirera Assistans har framgångsrikt argumenterat för att dessa barn har rätt till assistansersättning under sin sjukhusvistelse.

Särskilda omständigheter ska beaktas

Huvudregeln i dessa situationer är att sjukvårdshuvudmännen ansvarar för omvårdnaden under sjukhusvistelse samt genom föräldraansvar. Inspirera Assistans har dock framfört att särskilda omständigheter bör beaktas. Dessa barn lider av mycket komplexa flerfunktionsnedsättningar som kräver specialiserad omvårdnad. Det har visat sig att sjukhuspersonalen inte kan hantera omvårdnaden på ett adekvat sätt utan stöd från  barnens assistenter eller vårdnadshavare.

Noggrann prövning gav barnen rätt till assistansersättning

Vidare har detta ärende inneburit att vårdnadshavarna behövt ta på sig ansvar som sträcker sig utöver det vanliga föräldraansvaret. Kammarrätten har efter noggrann prövning av ärendet beslutat att med hänsyn till de ovan nämnda omständigheterna har barnen rätt till assistansersättning under hela sin sjukhusvistelse.

Engagemang som säkerställer rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Denna rättsliga framgång stärker Inspirera Assistans engagemang att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Inspirera Assistans fortsätter att sträva efter att erbjuda högkvalitativ personlig assistans och stöd till sina kunder och deras familjer.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:
Carl Georgsson, VD 
E-post: carl.georgsson@inspireraassistans.se

Om Inspirera Assistans

Inspirera Assistans är en ledande leverantör av personlig assistans som är dedikerad till att främja självständighet och livskvalitet för personer med funktionsnedsättningar. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar och professionell omvårdnad för att möta individuella behov och mål. Inspirera Assistans är fast beslutet att förbättra livet för sina kunder och deras familjer genom högkvalitativt stöd och engagemang i att skydda deras rättigheter

Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar