Personlig assistans eller hemtjänst

Maj 2023

Vad är det för skillnader mellan personlig assistans och hemtjänst? När ska man söka personlig assistans och när ska man söka hemtjänst?

Personlig assistans och hemtjänst är två olika former av stöd och hjälp som erbjuds till personer med funktionsnedsättningar. Skillnaderna mellan personlig assistans och hemtjänst ligger främst i syftet, graden av självbestämmande och omfattningen av den tillhandahållna hjälpen.

Personlig assistans är en individanpassad form av stöd där en personlig assistent arbetar med att underlätta och understödja personens dagliga liv. Personen har stor möjlighet att själv bestämma vad, när och hur hjälpen ska utföras. Den personliga assistansen syftar till att ge personen med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Hemtjänsten kan också inkludera olika insatser som att hjälpa till med personlig hygien, matlagning, städning och inköp. Skillnaden gentemot personlig assistans är att hemtjänst utförs generellt av olika personal och fokuserar mer på att ge stöd och service i hemmet i punktinsatser, snarare än att främja personens självständighet.

När man ska söka personlig assistans eller hemtjänst beror på individens behov av omfattande och individanpassat stöd.

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan personlig assistans och hemtjänst för att kunna fatta ett informerat beslut som bäst tillgodoser ens behov och önskemål om stöd och hjälp i vardagen.

Personlig assistans vs hemtjänst i korthet

Generellt kan sägas, att för många är den största skillnaden mellan personlig assistans och hemtjänst att assistenten är med dig hela sitt arbetspass (hur länge är beroende på hur många timmar av assistans du har fått beviljat). En personlig assistent kan hjälpa till med allt från morgonrutiner, matlagning eller att hjälpa dig att komma till jobb, skola eller aktiviteter. Hemtjänsten är mer baserad på enstaka insatser under dagen, ibland av en och samma person, men ofta av olika personer. I hemtjänsten ska du få hjälp med bara precis det som du fått beviljat när de kommer, exempelvis att: laga mat, eller ett toalettbesök etc…

Här nedan har vi listat några fler skillnader mellan att ha personlig assistans och hemtjänst.

LSS eller SoL

Personlig assistans

…ingår som insats i LSS (lagen om vård och service till vissa funktionshindrade)

 • LSS är en rättighetslag som innebär att personer som omfattas av lagen kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol  
 • Syftet är att den enskilde enligt LSS uppnå goda levnadsvillkor (vilket anses vara lite bättre än skälig levnadsnivå, som det sägs i SoL).
 • LSS är en pluslag till SoL, innebär att insatser enligt LSS kan komplettera den insats du har enligt SoL.

Hemtjänst

…ingår som insats i SoL (socialtjänstlagen)

 • Hemtjänsten ingår i SoL som är en ramlag och anger de yttre gränserna för kommunen att hålla sig inom, dvs ingen reglering av individens rättighet.
 • Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Valfrihet

 • Personlig assistans – Du som har fått beviljat personlig assistans har rätt att välja vem som ska anordna assistansen.
 • Hemtjänst – Vissa kommuner tillämpar valfrihet inom hemtjänsten vilket innebär att du får välja mellan kommunens hemtjänst eller privat företag som godkänts av kommunen.

Kontinuitet vid utförandet av instats

 • Personlig assistans – har samma personal ett helt arbetspass, insatser kan därför också större utsträckning utföras på samma sätt.
 • Hemtjänst – generellt svårare med kontinuitet vad gäller samma personal, tid och att insats utförs på samma eller liknande sätt.

Kostnad

 • Personlig assistans – Du betalar ingenting för personlig assistans om du fått beviljat personlig assistans.
 • Hemtjänst – Avgiften för hemtjänsten regleras av kommunen. Du får en faktura direkt från dom. Avgifterna är baserade på din inkomst samt vilka insatser du använder.

Ansökan

 • Personlig assistans – ansöker du om antingen hos din kommun eller hos Försäkringskassan.
 • Hemtjänst – ska du ansöka om hos din kommun.

65+

 • Personlig assistans – Personlig assistans – Från och med den 1 januari 2023 gäller 66-årsgräns för att ansöka om personlig assistans. Ansökan ska inkomma till kommunen eller Försäkringskassans senast dagen före 66-års dagen. Den 1 januari 2026 kommer åldersgränsen höjas till 67 år. Assistansberättigade, har sedan år 2001, rätt att få behålla sina assistanstimmar (som beviljats före 66 års ålder) livet ut, dock utan att kunna ansöka om fler timmar. Får du utökat hjälpbehov efter att du nått övre åldersgränsen kan du istället ansöka om bistånd för dessa utökade behov enligt SoL.
 • Hemtjänst – Du kan ansöka om hemtjänst när du är äldre än 65 år, det vill säga, det finns ingen övre åldersgräns.

Vi hjälper dig

På Inspirera Assistans hjälper vi dig att ansöka om personlig assistans. Vi finns med dig från ansökan, i eventuell överklagan, samt hela vägen till din personliga assistans.

Läs mer om personlig assistans

Personlig assistans
Assistans för vuxna
Assistans för barn
Juridisk rådgivning
Ansök om personlig assistans

Våra kunder och medarbetare har ordet

Cim och Caroline om att arbeta som assistenter
Maria, samordnare, om att arbeta på Inspirera Assistans
Malin, Irma, Cim och Maria – kunder, assistenter och samordnare (intervju)
Birgitta – kund, om att vara kund på Inspirera Assistans

Möt våra kunder och medarbetare

Mittenbild 9 av 10 stjärnor

Lämna en kommentar