Eldriven rullstol

Personlig assistans eller hemtjänst

Maj 2023

Vad är det för skillnader mellan personlig assistans och hemtjänst? När ska man söka personlig assistans och när ska man söka hemtjänst?

Personlig assistans och hemtjänst är två olika former av stöd och hjälp som erbjuds till personer med funktionsnedsättningar. Skillnaderna mellan personlig assistans och hemtjänst ligger främst i syftet, graden av självbestämmande och omfattningen av den tillhandahållna hjälpen.

Personlig assistans är en individanpassad form av stöd där en personlig assistent arbetar med att underlätta och understödja personens dagliga liv. Personen har stor möjlighet att själv bestämma vad, när och hur hjälpen ska utföras. Den personliga assistansen syftar till att ge personen med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Hemtjänsten kan också inkludera olika insatser som att hjälpa till med personlig hygien, matlagning, städning och inköp. Skillnaden gentemot personlig assistans är att hemtjänst utförs generellt av olika personal och fokuserar mer på att ge stöd och service i hemmet i punktinsatser, snarare än att främja personens självständighet.

När man ska söka personlig assistans eller hemtjänst beror på individens behov av omfattande och individanpassat stöd.

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan personlig assistans och hemtjänst för att kunna fatta ett informerat beslut som bäst tillgodoser ens behov och önskemål om stöd och hjälp i vardagen.

Personlig assistans vs hemtjänst i korthet

Generellt kan sägas, att för många är den största skillnaden mellan personlig assistans och hemtjänst att assistenten är med dig hela sitt arbetspass (hur länge är beroende på hur många timmar av assistans du har fått beviljat). En personlig assistent kan hjälpa till med allt från morgonrutiner, matlagning eller att hjälpa dig att komma till jobb, skola eller aktiviteter. Hemtjänsten är mer baserad på enstaka insatser under dagen, ibland av en och samma person, men ofta av olika personer. I hemtjänsten ska du få hjälp med bara precis det som du fått beviljat när de kommer, exempelvis att: laga mat, eller ett toalettbesök etc…

Här nedan har vi listat några fler skillnader mellan att ha personlig assistans och hemtjänst.

LSS eller SoL

Personlig assistans

…ingår som insats i LSS (lagen om vård och service till vissa funktionshindrade)

Hemtjänst

…ingår som insats i SoL (socialtjänstlagen)

Valfrihet

Kontinuitet vid utförandet av instats

Kostnad

Ansökan

65+

Vi hjälper dig

På Inspirera Assistans hjälper vi dig att ansöka om personlig assistans. Vi finns med dig från ansökan, i eventuell överklagan, samt hela vägen till din personliga assistans.

Läs mer om personlig assistans

Personlig assistans
Assistans för vuxna
Assistans för barn
Juridisk rådgivning
Ansök om personlig assistans

Våra kunder och medarbetare har ordet

Cim och Caroline om att arbeta som assistenter
Maria, samordnare, om att arbeta på Inspirera Assistans
Malin, Irma, Cim och Maria – kunder, assistenter och samordnare (intervju)
Birgitta – kund, om att vara kund på Inspirera Assistans

Möt våra kunder och medarbetare

Mittenbild 9 av 10 stjärnor

Ansök om personlig assistans

Har du en funktionsnedsättning och funderar på att ansöka om personlig assistans? Vi hjälper dig hela vägen – från första ansökan till ditt färdiga beslut om personlig assistans.

Ansök om personlig assistans