Barn till artikeln om NPF-diagnos och sommarlov

Sommarlov med NPF-diagnos

Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF)

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är: adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Behöver du semester efter semestern? 

Hur är det inför, under eller efter sommarlovet? För många är det en utmaning att få vardagen att gå ihop då man har barn med NPF-diagnos, än mindre åka på semester eller vara hemma ett helt sommarlov. Vi har samlat information från olika sidor, föreläsare och föräldrar för att ge dig tips inför sommarlovet.

Tips inför sommarlovet

  1. Gör saker visuella. Skapa en sommarkalender eller bildschema och häng upp det där ditt barn kan se. Lägg till aktiviteter och evenemang så fort de är schemalagda. Vi har skapat några veckoscheman som du kan ladda ner gratis. Klicka på bilden för att komma till en pdf som du kan ladda ner.
bild veckoschema svartvit
bild veckoschema med tider
bild veckorschema utan tider

Använd det format som är lättast för alla i familjen att förstå. Bilder är ofta enklast. För de som är mer tekniskt kunniga kan aktiviteter och evenemang läggas till i en mobiltelefon eller elektronisk kalender. Påminnelser kan ställas in med olika intervall för att uppmärksamma ditt barn på vad som händer nästa dag.

  1. Skapa dagliga rutiner. Även om det kan vara svårt, särskilt under sommarlovet, försök att skapa en konsekvent rutin för ditt barn. Detta inkluderar att hålla samma måltids- eller läggsrutiner, samt schemalägga rutinmässiga sommaraktiviteter. Förutsägbarhet är viktigt. Markera ändringar i schemat och, vid behov, generera ett nytt dagligt/veckoschema när rutinen ändras, som för semester och resor. Det nya schemat bör ange vad som förblir detsamma och vad som är annorlunda.
  1. Förbered ditt barn för kommande resor eller större förändringar. Gå igenom alla ändringar av sommarschemat i god tid. Se till att förbereda ditt barn på vad som kan förväntas (t.ex. när/var, vem som kommer att vara där, vad han/hon/de kan göra om de känner sig stressade eller överväldigade). Du kan använda dig av en “social berättelse” för att gå igenom kommande händelser visuellt. 

Det finns sociala berättelsemallar redan tillgängliga online ex:

  1. Begränsa skärmtiden – utomhusaktivitet. Försök att hitta en utomhusaktivitet som ditt barn tycker om och som gör att han/hon kan bränna lite energi varje dag. Träning är viktigt för både fysisk och psykisk hälsa. Det kan hjälpa att lista dessa aktiviteter på det dagliga schemat före skärmtid. Här är tips på en “TimeTimer” som kan hjälpa till att visualisera tid.
  1. Belöna positivt beteende. Det är viktigt att belöna positivt beteende så snabbt som möjligt. En god idé kan vara att ha en lista av positiva uttalanden som du skrivit ner och tänkt igenom så att du kan portionera ut dem lite under dagen. 

Lista på positiva ord, från Från Sara Melins föreläsning ”NPF i familjen? Klara sommarlovet på bästa sätt!”

När det är svårt att vara positiv

Det kan vara svårt att tänka positivt och ge beröm när beteendet inte är positivt. Hur hanterar man när barnet har negativa beteenden, utbrott, hat eller till och med gör kriminella handlingar? Här är några tips på källor för vidare läsning:

Fler tips om vidare läsning

Tips från Sara Melin

“Håll barnen hemma 10 dagar innan sommarlovet börjar, ge mer beröm än tjat och skriv en önskelista tillsammans om saker att göra på sommarlovet.”

Dessa och många andra tips samt personliga erfarenheter kan du höra om du lyssnar till Sara Melins föreläsning om hur man tar sig an sommarlovet med barn med NPF-diagnos. Du kan se hela hennes föreläsning på Humanas hemsida (mot att du registrerar dig på deras hemsida). 

Kreativa kommunikationsvägar med Lisa Miskovsky

Efter Lisa Miskovskys sommarprat från 2019 så har Lisas mailkorg fyllts av brev från hundratals familjer som i desperation ber om råd och stöd. Hennes berättelse om livet, med en dotter med NPF-diagnos, skapade igenkänning. Hon berättar om kreativa kommunikationsvägar i en artikel på Attentions hemsida. 

Läs artikeln här på Attentions sida

En bok fylld med praktiska tips för att skapa en bättre vardag för familjer.

Tipsar om en handbok med titeln ”Få familjen att funka” skriven av psykologen David Edfelt och läraren Cajsa Jahn. 

Författarna menar att genom att vara tydligare med förväntningar och rutiner kan föräldrar skapa en bättre förståelse för vad som ska hända hemma. De flesta föräldrar kan nog känna igen sig i de beskrivningar som ges i boken som bygger på tydliggörande pedagogik. Denna pedagogik innebär att barn upplever olust och osäkerhet när de står inför obesvarade frågor, och att vuxna kan förebygga detta genom att ge svar och förbereda situationer. 

Boken innehåller många konkreta tips och strategier för att underlätta kommunikation och förståelse i vardagen. Exempel på verktyg som föreslås är visualisering med bildstöd, ritprat, checklistor, steg-för-steg-instruktioner och scheman. Genom att vara nyfikna och lyssna på barnen kan föräldrar ta reda på vad som är svårt för dem och hjälpa till att hitta lösningar.

Läs en intervju med författarna på HejaOlikas! webbsida

Förberedelser inför en semesterresa

Från den engelskspråkiga sidan myaspergerchild.com så fann vi en lista med förberedelser inför en semesterresa. Här är några av de punkter som fanns med på listan, hela listan finner du här.


Läs mer från Inspirera Assistans

Ansök om personlig assistans

Har du en funktionsnedsättning och funderar på att ansöka om personlig assistans? Vi hjälper dig hela vägen – från första ansökan till ditt färdiga beslut om personlig assistans.

Ansök om personlig assistans